De jaarlijkse prognose die onderzoeksbureau Panteia uitbrengt over het ladingvolume is dit jaar omgeven door corona-onzekerheid. Panteia houdt rekening met verschillende scenario’s, maar concludeert in alle gevallen dat de binnenvaart de komende jaren rekening moet houden met afnemende volumes.

Onder invloed van de COVID-19 crisis zal het binnenlandse volume dalen. Panteia voorziet voor 2021 een afname naar 289 miljoen ton tot – in het somberste scenario – 260 miljoen ton. Dat zou ruim 10 procent minder zijn dan in 2019. Voor de jaren erna, als de pandemie hopelijk ten einde is, volgt geen directe terugkeer naar normale volumes. Dat heeft te maken met bredere trends die spelen zoals de energietransitie en het stikstofvraagstuk. Daardoor zullen de volumes in 2025 niet in de buurt komen van die van 2019. Het drogeladingvervoer neemt met name af door verminderde export van lading naar Duitsland. Het volume ontwikkelt zich van 169 miljoen ton naar uiteindelijk 159 tot 163 miljoen ton droge lading in 2025. Panteia voorspelt forse terugloop in het vervoer van steenkolen, veevoeder en bouwmaterialen. Goed nieuws is er wel voor het containersegment. Na een corona-dip volgt een periode van groei van rond de 20 procent in 2025 ten opzichte van 2019.
Opvallend is dat kleine schepen marktaandeel blijven verliezen. Deze worden extra zwaar getroffen door afnemende volumes in de bouwmaterialen- en agribulkmarkt.

Tankvaart
In de natte bulk spelen twee goederensoorten een belangrijke rol: aardolieproducten en chemische producten. De tankvaartmarkt is in 2020 sterk geraakt door de coronacrisis. In 2020 werd naar schatting in totaal voor 97 tot 99 miljoen ton natte bulk vervoerd, tegen 106 miljoen ton één jaar eerder. Zowel het binnenlandse vervoer als de export van aardolieproducten liep sterk terug. Naar de toekomst toe verwacht Panteia als gevolg van aanhoudende lage olieprijzen en energietransitie een daling van het volume. Het volume in de tankvaart daalt naar 93 tot 95 miljoen ton in 2025. Daarbij compenseert de groei aan de chemische kant de forsere daling bij de aardolieproducten nog enigszins.

Duwvaart
De duwvaartsector is sterk geraakt door macro-economische teruggang en de COVID-19 crisis. De volumes daalden in 2020 met 7,3 à 8,3 miljoen ton ten opzichte van 2019. Panteia voorziet een stabilisatie van de volumes op dat niveau.

Green Deal

Er is ook hoopvol nieuws: de European Barge Union heeft de Sustainable and Smart Mobility Strategy van de Europese Commissie met instemming begroet. Het aandeel van de binnenvaart in het Europese transport zou de komende decennia met tientallen procenten moeten groeien om de doelstellingen van de Europese Green Deal te behalen. Er wordt gesproken van 30 procent in 2030 tot 50 procent in 2050. De EBU rekent daarbij op steun van de Europese Commissie bij de vergroening en digitalisering van de binnenvaart.
Container