Het ontbreekt rederijen in de containerlijnvaart aan argumenten om nog langer schepen uit de vaart te houden, aldus evofenedex.

Het tekort aan containerschepen in de vaart en daarmee ook aan containers in Europa is onhoudbaar geworden, stelt ondernemersvereniging evofenedex. De organisatie roept rederijen in de containerlijnvaart op om per direct meer schepen in de vaart te brengen.

Volgens evofenedex zitten containerschepen overvol, waardoor er onveilige situaties ontstaan en de kans op het verlies van lading groter is geworden; met als recent pijnlijk voorbeeld het verlies van 1800 containers door het schip ONE Opus op de route tussen Azië en de VS.
De huidige situatie leidt tot een opeenstapeling van problemen: een tekort aan beschikbare containers, congestie in havengebieden, lading van handels- en productiebedrijven wordt geweigerd door een tekort aan transportcapaciteit, tarieven stijgen tot recordhoogte en toeslagen stapelen zich op.

Het ontbreekt de rederijen in de containerlijnvaart aan argumenten om nog langer schepen uit de vaart te houden, aldus evofenedex. Een duidelijk actieplan van hun kant is nu nodig om deze onhoudbare situatie op te lossen. De European Shippers’ Council (ESC) heeft het probleem van het ontbreken van transportcapaciteit in de containerlijnvaart en de gevolgen daarvan ook aangekaart bij de Europese Commissie.