Vergroening van de binnenvaart is een hot item. Alle nieuwe motoren voor schepen moeten tegenwoordig voldoen aan de Europese Stage V-emissienorm. Volgens Mourik EGP-directeur Gerrit van der Linde is dat een opmaat naar meer: ‘Je kunt er natuurlijk op wachten dat op termijn alle binnenvaartschepen moeten voldoen aan strenge emissienormen.’

Mourik EGP (Exhaust Gas Purification) is een volbloed dochter van familiebedrijf Mourik en helemaal gespecialiseerd in emissienabehandeling. Dat is een belangrijke troef voor de binnenvaart. ,,De Stage V-emissienorm is een enorme stap, vergelijkbaar met die van euro-2 naar euro-6 in de autoindustrie, maar dan ineens.’’ Mourik EGP levert een compacte retrofit voor bestaande motoren zodat die de nieuwe norm halen, of zelfs meer. ,,In Den Haag wil men 80 procent minder stikstofdepositie, maar in de praktijk halen we met onze systemen wel 95 tot 97 procent. Met de collega’s van Mourik Techniek doen we alles in eigen huis: engineering, productie en service.’’

Geschikt voor alle motoren
,,Met onze nabehandelingssystemen kunnen alle dieselmotoren, zowel bestaande CCR-motoren als nieuwe CCR2-motoren voldoen aan Stage V, Stage IV en TIER4F. We leveren bij ieder geïnstalleerd systeem een onafhankelijk SGS-certificaat als bewijs dat het schip voldoet aan de emissienorm.’’
Het is niet alleen de wetgeving die maakt dat schippers moeten vergroenen. ,,Opdrachtgevers gaan meer eisen stellen aan de binnenvaart. Bij het Havenbedrijf Rotterdam zijn we bijvoorbeeld al druk bezig met hybride aandrijfsystemen en nabehandeling van uitlaatgassen met katalysatoren en roetfilters, maar ook een bedrijf als Unibarge is druk bezig om onze systemen te monteren in hun binnenvaarttankers. Ervaring met waterstof hebben we binnen Mourik ook al en deze techniek gaat Mourik EGP in de nabije toekomst mogelijk ook toepassen in de binnenvaart. In de bouw en infra is vermindering van uitstoot al een kwalificatie-eis voor aannemers. Dat komt in de binnenvaart ook.’’

Aantoonbaar minder uitstoot
Opdrachtgevers vragen om aantoonbaar minder uitstoot. ,,Via telemetrie en slimme besturingssystemen meten onze systemen alles wat te maken heeft met de emissie en het vaargedrag van het schip.’’ Die data kunnen schippers gebruiken om hun vaargedrag te analyseren, of hun brandstofverbruik kritisch onder de loep te nemen. ,,Maar je kunt die data ook gebruiken om hard bewijs te leveren aan opdrachtgevers, bijvoorbeeld de exacte uitstoot van stikstof in een bepaalde periode. Wij kunnen dat soort informatie met een druk op de knop produceren.’’

Subsidie
Voor schippers met groene ambities heeft Van der Linde nog een goede tip: ,,Kijk op de website van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart: eicb.nl. Daar vind je informatie over subsidies voor de verduurzaming van binnenvaartschepen. Onze systemen komen daarvoor ook in aanmerking.’’