Soms zijn er bij de terminals enorme containerpieken als grote zeeschepen achter elkaar moeten lossen. De binnenvaart moet dan tot grote frustratie wachten op zijn beurt.
(foto E. Lengkeek)

En weer loopt de frustratie flink op bij binnenvaartschippers door congestie in de Rotterdamse haven. Opnieuw is het lang wachten voor de schippers voordat ze hun containers kunnen laden bij de terminals die de stroom aan containers niet vlot genoeg kunnen verwerken in deze coronatijd.

Ellen Lengkeek

Een snelle oplossing lijkt niet voor handen. Al jarenlang wordt er met trots gesproken over de monsterschepen die de Rotterdamse haven aandoen. En al jarenlang wordt er met diverse partijen eveneens gezocht naar oplossingen om de almaar groeiende goederenstroom vlot te kunnen verwerken naar het achterland. Onlangs was voor de binnenvaart weer de maat vol. Uit protest tegen de lange wachttijden bij de containeroverslagbedrijven, werd in de Amazonehaven geprotesteerd door om precies 1 minuut voor 12 de scheepshoorn te laten klinken en de ingang te blokkeren..

Een goede doorstroming van de haven Rotterdam is al jaren onderwerp van gesprek voor de grote jongens van de terminals op de Maasvlakte, het havenbedrijf, politiek Den Haag en ook ondernemersorganisatie evofenedex, die mede opkomt voor de Nederlandse verladers. Zo kwamen er werkgroepen en werd er een meldpunt opgezet. Hieruit bleek al in 2017 dat maar liefst 70 procent van de handels- en productiebedrijven vertraging ervaren in de haven waardoor deze overwogen over te stappen naar wegtransport. Bedrijven zeiden ook toen al structurele problemen met binnenvaart te hebben. Evofenedex behartigt de belangen van zeker vijftienduizend handels- en productiebedrijven.

Doe-het-zelf
De goederenstroom kwam hierna weer wat beter op gang, meldden schippers. Ook werd de eerste ‘doe-het-zelf-haven’ voor binnenvaart in gebruik genomen om het probleem mede te tackelen. Deze Barge Transferium Maasvlakte bij ECT kwam er ook na veel klachten over wachttijden. Schippers kunnen hier nu zelf het transport regelen. Weg is het probleem van congestie echter nooit geweest.
De lange wachttijden voor de binnenvaart, soms tot wel een week, die vorige maand tot het protest op de Maasvlakte leidden, heeft nu ook mede te maken met de coronapandemie en extra maatregelen bij de terminals.
Soms komen twee zeecontainerschepen vlak na elkaar binnen, ontstaat er een enorme piek, en loopt de boel elders vast in de transportketen. Binnenvaart maar ook wegtransport moeten dan wachten. De kosten lopen daarbij flink op voor de wachtende partijen.
De grote terminalbredrijven geven aan alles op alles te zetten om de opstoppingen te voorkomen. Maira van Helvoirt, voorzitter van LINc, belangenbehartiger containervaart, spreekt van een mondiaal probleem. Niet congestie is het probleem, maar het symptoom van onderliggende problemen. Inzicht in de gehele containerketen is heel belangrijk om afspraken te kunnen maken met de rederijen over capaciteit.
Nextlogic is een project voor ketenoptimalisatie, waarbij alle steakholders (terminals, rederijen, het havenbedrijf en ministerie) al jaren bezig zijn met het ontwikkelen van een integrale planningstool met real time-data voor alle terminals. Van dit project wordt veel verwacht om de congestie het hoofd te bieden. Binnenkort vindt een tweede pilot van Nextlogic plaats. Vooralsnog zal de binnenvaart nog jaren met congestie te maken hebben voordat dit complexe probleem is opgelost.

containers

Jaarlijks worden circa 2.500.000 containers per binnenvaart vervoerd binnen de haven en tussen Rotterdam en de bestemmingen in het achterland