Scheepslawaai verstoort en bedreigt het onderwaterleven. In het Europese project Saturn werken twintig projectpartners uit tien landen de komende vier jaar aan een schonere, stillere maritieme sector. Vanuit Nederland zijn TNO, MARIN en de Universiteit Leiden betrokken, naast Nederlandse vestigingen van de ondernemingen Wärtsilä en JASCO Applied Sciences.

In het door Horizon 2020 gefinancierde project, voor 8,96 miljoen euro, werken akoestici, mariene biologen, maritieme ingenieurs en klassenbureaus samen aan innovatieve oplossingen om de meest schadelijke effecten van onderwatergeluid te verminderen. Het project wordt geleid door het onderzoekscentrum voor energie, klimaat en zee MaREI van University College Cork.

Saturn zal de relatie blootleggen tussen scheepsontwerp en onderwatergeluidsproductie, aan methoden om de geluidssignatuur van individuele schepen kosteneffectief te beoordelen, aan het begrijpen hoe zeezoogdieren, vissen en ongewervelde dieren reageren op verschillende geluidsniveaus en aan casestudies om te testen hoe effectief technische en operationele inspanningen zijn om scheepvaartgeluid te verminderen door middel van slim regionaal beleid.
De Nederlandse partners in het project werken in de hele keten van het project. Dat begint bij de bron van geluid – een zo geluidsarm mogelijk scheepsontwerp door MARIN en scheepstoeleverancier Wärtsilä – en eindigt bij de meetbare effecten en gevolgen van dat geluid bij vissen, door de Universiteit Leiden. TNO brengt met het bedrijf JASCO brede kennis en expertise in op het gebied van modelleren en analyseren van geluid onder water.