Amsterdam is al ongeveer 750 jaar een havenstad. (foto Port of Amsterdam/Henk Honing)

Het Scheepvaartmuseum brengt met zijn nieuwste expositie de haven weer terug in het hart van alle Amsterdammers.

De tentoonstelling laat de eeuwenoude relatie tussen de haven en de stad zien, vanaf het moment dat een dam in de Amstel werd aangelegd tot plannen voor de haven in de toekomst. De Amsterdamse haven ontwikkelde zich vanaf de dertiende eeuw tot de belangrijkste haven van de Nederlanden. In de zeventiende eeuw was het zelfs de belangrijkste haven ter wereld. Dat leidde ook tot ongenoegen. Geuren uit de haven zorgden bijvoorbeeld voor overlast. Door het geurorgel in de tentoonstelling kunnen bezoekers deze geuren zelf ruiken, maar ook geuren van de haven van nu komen aan bod.

De haven en de stad hebben elkaar nodig en samen zorgen ze voor een enorme economische impuls. In de tentoonstelling wordt dit met interactieve elementen geïllustreerd. Wat was er allemaal nodig om een schip gereed te maken voor vertrek en hoeveel bedrijven en winkels in de stad waren hierbij betrokken? Welke vervoersmiddelen zijn nodig om de aangekomen producten op hun uiteindelijke bestemming te brengen?

Verhaal van mensen

Het verhaal van Amsterdam Havenstad gaat niet enkel over economie, koopvaardij en scheepsbouw, het is bovenal een verhaal over mensen. Van sjouwers tot moderne sluiswachters. Het Scheepvaartmuseum vertelt de verhalen van deze mensen en laat hiermee de verbondenheid tussen haven en stad zien.

Verder daagt de tentoonstelling Amsterdam Havenstad bezoekers uit om zelf over onderwerpen als duurzaamheid en mobiliteit na te denken. Wat zijn de voor- en nadelen van een brug over het IJ? En waar zou je dan voor kiezen? Het zijn dit soort thema’s die de toekomst van deze havenstad vorm geven.

www.hetscheepvaartmuseum.nl/haven