Mark van Koningsveld, de hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen.

Het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort hebben de overeenkomst met de TU Delft verlengd voor de financiële ondersteuning van de hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen.

Foto: TU Delft/Frank Auperlé.

De TU Delft heeft vanuit Havens & Scheepvaartwegen aangetoond dat doelgericht wetenschappelijk onderzoek naar haveninfrastructuur, ontwerp en nautiek nieuwe belangrijke inzichten oplevert. Deze hebben geleid tot een beter functionerende haven. Het vakgebied Havens & Scheepvaartwegen is een belangrijk onderdeel van de rijke waterbouwhistorie van de TU Delft en beslaat onder andere het ontwerp van kanalen, bruggen, sluizen, golfbrekers, kademuren en haventerreinen. Mede vanwege het belang van waterbouwkennis voor grote havenuitbreidingen als de Tweede Maasvlakte, besloten het Havenbedrijf Rotterdam en SmartPort sinds 2011 het havenonderzoek aan de TU Delft actief te ondersteunen.

De samenwerking is nu met vijf jaar verlengd. De komende vijf jaar richt de onderzoeksgroep, onder leiding van hoogleraar Mark van Koningsveld, zich op grote uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden, zoals klimaatverandering, energietransitie en digitalisering.