COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Meer ladies in logistics!

Op dit moment is 22 procent van de medewerkers in de Europese transportsector vrouw. En 2 procent van alle maritieme crewleden is vrouw. Dat kan wat mij betreft beter.
En zonder quotum!

In Brussel onderhandelde ik de afgelopen tijd over aanbevelingen om meer vrouwen aan te trekken in de transportsector. Om input op te halen ging ik in gesprek met zeven dames die werkzaam zijn in de transportsector, via zogenaamde ‘carversations’. Tijdens een autorit naar hun werk vroeg ik aan hen wat helpt om meer ladies aan het roer en achter het stuur te krijgen.

De transportsector is een geweldige sector om in te werken gezien de diversiteit aan banen, ook voor vrouwen!, vertelden diverse dames enthousiast. Maar onbekend maakt onbemind. Rolmodellen uit de sector mogen zichtbaarder worden en er mag veel meer bekendheid worden gegeven aan de kansen en mogelijkheden voor banen (voor vrouwen) in de transportsector. Van machinekamer tot bestuurskamer. Zo helpen we ook nog eens het personeelstekort in de transportsector te verlichten.

Dan geldt wat mij betreft het uitgangspunt dezelfde beloning voor hetzelfde werk. Nieuwe Europese regels moeten zorgen voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen die hetzelfde werk doen. En dat is hard nodig, want volgens cijfers van Eurostat bestaat in Nederland nog altijd een loonkloof van 13,5 procent. Als we in de EU op dit tempo doorgaan, dan dicht de loonkloof in de hele EU pas tegen 2086. Dat duurt veel te lang. Van groot belang dus dat hier iets aan wordt gedaan.

Daarnaast blijkt uit een studie van de Europese Commissie dat meer data en onderzoek nodig zijn om beter zicht te krijgen op de échte obstakels voor vrouwen. Dat helpt de politiek om tot gerichte oplossingen te komen.

Zomaar een paar aanbevelingen waar het Europees Parlement inmiddels mee in heeft gestemd. En geen quotum dus! En maar goed ook, want dat is wat mij betreft niet de oplossing om meer vrouwen in deze mooie sector te laten werken. Transportbanen aantrekkelijker maken en rolmodellen in de spotlights zetten, dat helpt wel.

Voor nu zeg ik: in volle vaart vooruit en aan de slag – zowel dames als heren!