COLUMN

Chantal de Groot

Chantal de Groot bouwde een band op met de binnenvaart door drie jaar lang de beurs Maritime Industry te organiseren in haar woonplaats Gorinchem. Tegenwoordig is ze accountmanager bij eWorks. Op deze plaats belicht ze thema’s die te maken hebben met veiligheid op het water.

INZET LOONT…..UITEINDELIJK

Het leed dat Corona heet lijkt maar niet op te houden. Met verschillende mutaties die oprukken uit landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika is een groot deel van Europa steeds meer op slot. Dit maakt de aan- en afvoer van goederen met schepen er niet makkelijker op. Het ene land hanteert een complete lockdown, het andere een intelligente vorm en dat zorgt steeds voor een nieuwe set extra regels en eisen waar je aan moet voldoen. Extra maatregelen, beperkingen, papierwerk behoren ineens tot de dagelijkse kost die effect hebben op je bevaarbaarheid, bemanning, dienstverlening, et cetera. Het gebrek aan perspectief voor veel sectoren en de economische gevolgen zijn terechte grote zorgen van iedereen, ook in de binnenvaart.
Toch zie ik binnen al die beperkingen de wendbaarheid en creativiteit van mensen en dat mag ook benoemd worden. Daar mogen we trots op zijn. Want juist dat zorgt ook voor nieuwe mogelijkheden en werkwijzen. De push op digitalisering is er één van. Er ontstaan nieuwe behoeftes en initiatieven zoals aan wetgeving die toestaat dat digitale documenten rechtsgeldig kunnen worden gebruikt bij goederenvervoertransacties. Of de behoefte om digitale informatie-uitwisseling te bevorderen.

Het blijft nog onduidelijk waar het allemaal naartoe gaat de komende maanden, maar al die initiatieven en inzet zorgen er wel voor dat we blijven varen en dat is meer dan prijzenswaardig voor iedereen die zich hiervoor inzet. Dat mag ook wel eens gezegd worden.