COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

ETS Innovatiefonds

We kijken terug op een bewogen 2022. Waar de coronapandemie gelukkig meer naar de achtergrond verdween, kregen we afgelopen 24 februari plots te maken met een oorlog op ons continent. Met de Russische inval in Oekraïne werd het al snel duidelijk dat de wereld er anders uit is komen te zien. Het leidde tot veel andere uitdagingen zoals stijgende energierekeningen en hoge brandstofprijzen. Maar ook vraagstukken rondom militaire mobiliteit en asiel werden weer actueel. Veel van deze zaken raken aan Europa, en vragen om Europese maatregelen.

Een ander vraagstuk dat vraagt om een Europese aanpak, is de klimaatopgave die we met elkaar hebben. Hier heb ik al vele malen over geschreven en die uitdaging is echt enorm. Veel wetsvoorstellen staan dan ook in het teken van de Green Deal en Fit for 55. Kortom, er is veel gebeurd en er komt nog veel aan.

Op het nippertje, vlak voor het einde van het jaar, is er een deal gekomen op het Europese emissiehandelssysteem (ETS) voor de maritieme sector. Hierover heb ik jullie in een eerdere column al verteld. ETS zorgt ervoor dat Europese rederijen hun uitstoot kunnen compenseren door emissierechten te kopen. Dit stimuleert scheepsbedrijven om duurzamer te opereren. Met dit marktinstrument wil de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen verminderen om zo de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Het emissiehandelssysteem bestaat al voor de industrie en de luchtvaart. Voor de scheepvaart geldt nu dat in 2024 emissierechten moeten worden gekocht over 40 procent van de emissies en een jaar daarna over 70 procent. In 2026 moeten, voor alle emissies van schepen van 5000 ton en groter, binnen de Europese Unie rechten worden ingekocht. Dit geldt voor reizen binnen de EU. Reizen tussen Europese havens en havens buiten de EU worden voor de helft belast. In het kader van een gelijk speelveld blijf ik me ervoor inzetten dat ook de kleinere schepen (vanaf 400 ton) onder het systeem gaan vallen. Maar ik ben vooral blij dat de opbrengsten terugvloeien naar de sector via het ETS Innovatiefonds. Ongeveer 1,6 miljard euro is beschikbaar voor verdere verduurzaming van de maritieme sector.

Het is een voorlopig akkoord, groen licht is nog nodig van het Europees Parlement. Dus op naar de plenaire stemming!

Dus als het gaat over de verduurzaming houden we ook in het nieuwe jaar de vaart erin! En zoals jullie van mij gewend zijn, zal ik mij ook in 2023 in blijven zetten voor de maritieme sector in Brussel.