COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Alle zeilen bijzetten voor het behoud van onze scheepsbouw!

De Europese scheepsbouw- en toeleveringsindustrie staan onder gigantische druk. Volgens het jaarverslag 2022 van Netherlands Maritime Technology (NMT) maken oneerlijke concurrentie met China en de mate waarin we afhankelijk zijn geworden het knap moeilijk voor onze Europese scheepsbouw- en toeleveringsindustrie. De afgelopen twintig jaar is meer dan 50 procent van het Europese marktaandeel aan commerciële zeescheepsbouw vertrokken van de Europa naar China. Dit vind ik een grote zorg en reden om de noodklok te luiden.

Want Nederland – en Europa – moet én kan weer koploper worden, indien nodig met omringende landen, om een sterke en weerbare Europese maritieme maakindustrie te waarborgen. Daarnaast moeten we volop inzetten op het diversifiëren van onze grondstoffenaanvoer en -verwerking, wat nu grotendeels in China gebeurt. Dit is niet alleen van belang voor onze economie, maar des te meer voor onze veiligheid. We willen immers niet voor cruciale grondstoffen afhankelijk zijn van één land. Ik ben dan ook blij met de Europese voorstellen voor kritieke grondstoffen en schone industrie.
Gelukkig pakt de Nederlandse scheepsbouw ook kansen met beide handen aan, met name in duurzame scheepsbouw en nieuwe voortstuwingstechnieken zoals waterstof, elektriciteit, methanol. Dat biedt (voor nu) met name uitkomst voor de kust- en binnenvaart, offshore, waterbouw en maritieme veiligheid. Ik bewonder de veerkracht van de sector en het laat maar weer eens zien dat de sector zich goed voorbereidt op de toekomst. Daar moeten we in volle vaart mee doorgaan wat mij betreft!
Bovenstaande zorgen, kansen en ontwikkelingen heb ik aangekaart in mijn gesprek met oud-minister Marja van Bijsterveldt die als gezant van de maritieme maakindustrie hard bezig is met het opstellen van de maritieme sectoragenda. Die wordt na de zomer verwacht. Ik kijk ernaar uit!

Tot slot is het serieuze food for thought hier in het Europees Parlement voor het initiatiefrapport over de invloed van China op onze havens en het maritieme cluster, waarvan de behandeling binnenkort van start gaat. Daar zal ik zeker volop mee aan de slag gaan. En daarbij geldt zoals altijd: input vanuit de sector is altijd welkom!