COLUMN

René Overveld

heeft ruime ervaring op diverse soorten tankschepen met een groot vaargebied. Hij is gepensioneerd safety manager bij een grote tankvaartbevrachter met een eigen vloot en heeft veel ervaring als voorzitter in diverse internationale en nationale werkgroepen en commissies. Zo was hij jarenlang voorzitter van de Internationale commissie Environment and Safety van het Inland Waterway Transportplatform (IWT).

Verbod varend ontgassen

Op 1 juli 2024 wordt er in Nederland een varend ontgassingsverbod voor de binnentankvaart van kracht. Het zal het dan niet meer toegestaan zijn om in Nederland benzeen en benzeenhoudende stoffen genoemd in tabel 1 en tabel 2 van het CDNI-verdrag varend naar de buitenlucht te ontgassen.
Het CDNI zelf, waar het varend ontgassen in geregeld is, zal door de verlate ratificatie van Zwitserland naar verwachting in het derde kwartaal ingevoerd worden. Pas dan zal het varend ontgassen in België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland ook verboden zijn.
Nederland loopt dus drie maanden voor op de overige landen. Nederland wil op 1 juli 2024 ook gelijktijdig tabel 2 invoeren. Deze wordt in de overige landen zoals het er nu uitziet echter pas in 2025 ingevoerd. Kortom: best wel lastig om het allemaal helder in beeld te krijgen.
Of er op 1 juli al voldoende ontgassingsinstallaties zijn is ook nog niet zeker. Op dit moment kun je alleen nog maar bij ATM Moerdijk terecht. Er zijn wel werkende installaties, maar het ontbreekt hiervoor alleen nog aan operationele en locatievergunningen.
Wellicht dat de verladers het gaan oplossen door meer met eenheidstransporten (dedicated) of met verenigbare (compatibele) producten te gaan varen. Ik verwacht echter niet dat de verladers de gehele problematiek hiermee op kunnen lossen.
Andere vraag die we ons mogen stellen is of de handelaren die onder andere in Londen en Genève gevestigd zijn en die vrijwel de grootste hoeveelheid stoffen vervoeren, die straks niet meer ontgast mogen worden in de buitenlucht op de hoogte zijn van de verboden. In het CDNI-verdrag is duidelijk vastgelegd dat de kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.
Het is nog maar een paar maanden tot 1 juli en ik vind het nog steeds angstvallig stil rondom de invoering. Je zou mogen verwachten dat de Rijksoverheid en/of ILT een breed informatietraject in verschillende talen op zou stellen. De vervoerders en verladers hebben in ieder geval zelf wel een informatiebrief verstuurd aan hun relaties en de overheid werkt intussen wel aan het uitbreiden van het E-nose netwerk waardoor handhaving van het verbod efficiënt kan plaatsvinden.
Belangrijkste vraag blijft natuurlijk waar de schepen na 30 juni hun verboden dampen kwijt kunnen. Ik hoop van harte dat ik mij voor niets zorgen maak en dat er dan voldoende ontgassingsinstallaties zijn. Met dit vraagstuk zijn we een kleine twintig jaar bezig geweest, dus het is niet zo dat we te weinig tijd hebben gehad om alles te regelen.