COLUMN

Marco van Beek

Marco van Beek is als Sectormanager Binnenvaart verantwoordelijk voor de binnenvaartportefeuille van Rabobank. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de impact van de energietransitie en verduurzaming op de sector.

Veel en weinig

Wat vindt u nu van al die nieuwbouwtankers meneer Van Beek, gaat dat niet veel te hard?

Eén van de vragen die ik de afgelopen maanden veelvuldig krijg, waarbij mijn gesprekspartner mij vervolgens hoopvol aankijkt al wachtend op mijn antwoord.
Een bijna net zo moeilijke vraag als ‘wat is veel en wat is weinig?’. Laten we daarom eens beginnen met wat cijfers om meer gevoel te krijgen bij ‘veel’ en ‘weinig’.
De afgelopen tien jaar kwamen er gemiddeld 35 tankschepen per jaar bij in de binnenvaartvloot. In 2020 kwamen er ineens 54 tankschepen bij in de vloot. Dat is bijna 55 procent meer dan gemiddeld en dus zou je kunnen stellen dat is ‘veel’.
Is er dan ineens veel lading bijgekomen? Laten we daar ook eens naar kijken. In de afgelopen vijf jaren is volgens het CBS het vervoerde ladinggewicht van natte bulk met 7 procent toegenomen. In vergelijking met die 55 procent groei in schepen voelt dit ineens als ‘weinig’.
Maar, hoeveel tankschepen heb je nou nodig om de groei in ladinggewicht te vervoeren? Daar zijn ruwweg twaalf nieuwe tankschepen per jaar voor nodig. Met wat natuurlijke vervanging komen we dan op ongeveer twintig tankschepen per jaar die de markt prima kan absorberen.
Met ook in 2021 nog een flink aantal verwachte nieuw tankschepen lijkt de vloot echter harder te groeien dan de beschikbare lading op basis van historische cijfers en dat is wat mij betreft reden tot zorg.

Ik wens u goede zaken toe!