COLUMN

Caroline
Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline
Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Update uit Europa

Wat ontzettend leuk dat ik u regelmatig een update mag geven over mijn belevenissen en activiteiten als VVD-Europarlementariër in Brussel, en met name over mijn werkzaamheden in de Transportcommissie van het Europees Parlement. Wonend in Rotterdam en met een werkzaam verleden in de haven, hoef ik u niet uit te leggen dat ik een waar maritiem hart heb.

Er speelt momenteel ongelofelijk veel op het gebied van transport in Europa. Omdat we als klein land zo groot zijn geworden als Europese transport- en logistieke hub, is het wat mij betreft van belang dat we de Nederlandse stem laten horen in Brussel en het transportdebat voeden met de juiste kennis van zaken. Dat probeer ik dagelijks mede dankzij het vele contact met de sector. Zeker de komende tijd zal de groene transitie een van de kernthema’s worden in dit debat, vooral nu de Europese Commissie haar klimaatplannen voor de komende decennia heeft gelanceerd. Ook voor de maritieme sector gaat dit veel betekenen. Uitstoten wordt bijvoorbeeld duurder door het emissiehandelssysteem waaronder de maritieme sector straks ook gaat vallen, de productie en het gebruik van schonere brandstoffen moeten worden aangejaagd en we moeten werk maken van een Europees netwerk van alternatieve brandstoffen in onze havens (denk aan walstroom!). Daar ga ik u van op de hoogte houden.

Weet overigens dat deze column zeker geen eenrichtingsverkeer zal zijn. Als u vragen heeft of suggesties, contacteer mij dan vooral via caroline.nagtegaal@ep.europa.eu. Hoewel de vakantieplannen van velen van ons op moment van schrijven onzeker zijn, wil ik u toch een zeer ontspannen maar vooral ook gezonde zomer toewensen. Rust goed uit, want na de zomer duik ik met u de Brusselse politiek in!