Beste exposant(en),
 
De tijd vliegt en zo ligt de “Shipping Technics Logistics 2020” weer achter ons.
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat de beurs een volledig succes was, ondanks de moeilijke omstandigheden als gevolg van de corona-situatie.
Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder u en wij danken u daarvoor!
 
Op dinsdag ontvingen we 813 beursbezoekers en deskundigen, op woensdag 428 bezoekers.
Er zijn veel intensieve gesprekken gevoerd, meestal gevolgd door afspraken voor een vervolggesprek.
Het is weer eens duidelijk geworden: De STL is onmisbaar voor de industrie als hoogwaardig netwerkplatform.
 
We hopen dat ook u precies de contacten heeft gelegd die voor u belangrijk zijn en we kijken er naar uit u volgend jaar weer te mogen verwelkomen!
Noteer nu de datum van 2021 in uw kalender: 21 & 22 september 2021