Van links naar rechts: Ruud de Gruijter (RTR Barging), Rob Daamen (L&D Support), Jacinta van der Staaij (Deen Shipping) en Johan van den Oever.

Het beste halen uit je mensen en voorkomen dat zij met stress gerelateerde gezondheidsklachten te maken krijgen. RTR Barging en L&D Support introduceren een ‘wetenschappelijk gevalideerde attitudemeting’ (een meting van gedrag) die het welzijn van je medewerkers in beeld brengt; een cruciaal aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Matthijs Daniels

RTR (Rotterdamse Tank Rederij) Barging is als bevrachtingskantoor de tussenpersoon tussen oliemaatschappijen en de eigenaren van tankschepen die hun producten vervoeren. ,,Wij brengen producenten en vervoerders tot elkaar. We verzorgen de planning en administratie voor scheepseigenaren en we staan hen ook bij met alle zaken die met veiligheid, gezondheid en milieu te maken hebben’’, vertelt Ruud de Gruijter, eigenaar van RTR Barging. ,,Daar hoort people management bij: de zorg voor het welzijn van alle mensen aan boord.’’
Oliemaatschappijen vragen daarvoor al enige tijd aandacht van hun relaties, weet De Gruijter. ,,Zij zien graag dat mensen getest worden op ‘resilience’, weerbaarheid, als ze met hun producten varen. Shell is daarin een voortrekker geweest en andere maatschappijen gaan daar steeds meer in mee. De vraag om resilience is steeds meer een eis geworden.’’
De reden daarvoor is helder. Bij incidenten op het water zijn de oorzaken in twee categorieën te verdelen: technisch falen en menselijke fouten. Waarbij, na iets diepere ontleding, achter de technische problemen vaak ook menselijke fouten zitten. Gebrek aan training, hoge werkdruk, stress. ,,Vaak worden verkeerde beslissingen genomen in stresssituaties’’, stelt Ruud de Gruijter. ,,Dat is te trainen. Te veel stress en burn-outs zijn heel vaak te voorkomen, als je het maar vroegtijdig herkent.’’

L&D Support
RTR Barging werkte al langer met een mental coach waarmee medewerkers van de schepen een gesprek konden aanvragen; na een incident of als ze privé niet goed in het vel zaten en behoefte hadden om daarover te praten.
Getriggerd door de resilience-eisen van de oliemaatschappijen ging De Gruijter op zoek naar een manier om deze ‘mentale bijstand’ meer structuur te geven. Daarvoor klopte hij aan bij John Witte van L&D Support. Deze internationale organisatie is gespecialiseerd in het meten van menselijke capaciteiten in allerlei hoedanigheden: competenties, passingsgraad in een functie, het functioneren binnen een team. Maar ook de graad van resilience en het burn-out-risico. L&D Support is zeker geen nieuwkomer. Met hun zelf ontwikkelde instrumenten zijn de afgelopen jaren vele metingen in uiteenlopende sectoren gedaan.
,,Ik kende John al een paar jaar. Ik heb hem gevraagd hoe we deze metingen kunnen inzetten voor onze beroepsgroep.’’ L&D Support stelde daarvoor haar instrumenten beschikbaar en voerde de meting onlangs bij wijze van pilot al uit onder de medewerkers op schepen van Deen Shipping en Bout Tankvaart (zie kader).

Burn-out
De meting geeft inzicht in de mate van resilience en stress die de mensen ervaren, inclusief symptomen van een naderende burn-out. ,,In de pilot bleek één persoon daadwerkelijk dicht tegen een burn-out aan te zitten. Die erkende dat ook’’, vertelt John de Witte. ,,Daarvoor is in overleg met een mental coach meteen een begeleidingstraject opgezet.’’ De Gruijter vult aan: ,,Verzekeringsmaatschappijen hebben vastgesteld dat de schade van een burn-out kan oplopen tot ruim 100 duizend euro. Als je het kunt voorkomen is dat dus een enorme schadelastbeperking; zowel voor de werkgever als de werknemer.’’
Het doel van de meting is tweeledig. De antwoorden op de vragen en stellingen kunnen namelijk ook de relaties tussen mensen in beeld brengen. ,,En dat is uniek op deze manier’’, stelt John Witte. ,,Op basis daarvan kun je de beste samenstellingen van teams afwegen of de samenwerking in een team verbeteren. Een simpel voorbeeld: de ene persoon is heel scherp op details, terwijl een ander meer denkt in het grote geheel. Heb je een klus aan boord die een gedetailleerde aanpak vraagt, dan weet je wie die het beste kan uitvoeren. Waar kunnen medewerkers botsen? Waar vullen ze elkaar aan? Je komt op deze manier veel te weten over je human capital.’’
Dat is de uitgebreide meting. Er is ook een wat afgeslankte versie die minder verdiept in persoonlijkheden en onderlinge relaties, maar uitsluitend kijkt naar resilience en burn-out-risico.

Uitrollen
,,Wij gaan de persoonlijkheidsmeting verder uitrollen op alle schepen die varen voor RTR Barging’’, vervolgt Ruud de Gruijter. ,,Voor ons staat in alles voorop dat iedereen veilig weer thuis komt. Daar draagt dit programma aan bij. Deze meting is door een professionele organisatie opgezet en er zit goede nazorg bij. Uiteraard wordt ook de Wet op de Privacy gevolgd. Wij hechten daar veel waarde aan. We willen het dan ook niet exclusief voor onszelf houden. Om onze schepen varen andere schepen heen waarvan we net zo graag willen dat het er veilig aan toe gaat aan boord.’’
Het rapport dat uit de meting komt, wordt besproken met een gecertificeerde coach. RTR Barging adviseert daarvoor Johan van den Oever. Hij is bekend met de maritieme sector en met de meting van L&D Support en is dus deskundig in het toelichten van de uitslagen. Het staat deelnemers vrij om een andere coach in te schakelen als zij dat liever hebben.

Aanmelden

De attitudemetingen zijn geschikt voor alle bedrijven in alle sectoren.
Meer weten? Neem dan contact op met L&D Support: www.ldsupport.nl, info@ldsupport.nl.
De meting laten uitvoeren kost 250 euro, plus de kosten voor de toelichting en nazorg door de mental coach. Scheepseigenaren die voor 31 augustus 2020 een meting laten uitvoeren onder hun medewerkers profiteren mee van een promotieactie van RTR Barging.

‘Voor een goede, prettige, veilige werkomgeving’

Samen met Bout Tankvaart was Deen Shipping een van de partijen die deelnam aan de pilotfase met de attitudemetingen van RTR Barging en L&D Support. HR-manager Jacinta van der Staaij van Deen Shipping is enthousiast over het instrument en over de toegevoegde waarde die de rapporten hebben. ,,Als je teams op je schepen hebt met mensen die bij elkaar passen levert dat zó veel op’’, vindt zij. ,,Dat is cruciaal voor een goede, prettige en veilige werkomgeving, maar ook voor onze bedrijfsvoering. Op deze krappe arbeidsmarkt wil je dat je medewerkers plezier hebben in hun werk. Als de samenwerking binnen een team aan boord niet naar wens is loop je het risico dat er incidenten plaatsvinden en dat je goede mensen kwijtraakt. Het is ook een vorm van waardering vanuit de werkgever als je hier energie insteekt en niet zomaar, lukraak teams van mensen samenstelt.’’
Coach Johan van den Oever vult aan: ,,De H in QHSE-beleid staat voor Health en daarmee eigenlijk ook voor Human. De mens is de spil in alle bedrijfsprocessen. Met deze meting stel je de mens écht centraal. Op een van de schepen die deelnamen aan de pilot zagen we aan de uitkomsten dat een kapitein en een medewerker van verschillende schepen een goede combinatie zouden vormen in één team. Maar we zagen ook dat één van hen behoefte had aan een coachingstraject. Hij kampte met klachten die wezen op een naderende burn-out. Dat traject heeft hij met succes doorlopen. Nu kunnen we in gesprek over samenwerking op één schip. Dat is een enorme winst. Je kunt het rapport zien als een nulmeting, een onderbouwde basis om met je mensen in gesprek te gaan. In combinatie met de erop volgende coaching bied je het complete verhaal. Ik ben er erg blij mee.’’