De uitbreiding van de containercapaciteit in de haven van Antwerpen is onzeker geworden door een advies van de Raad van State. Die meent dat er te weinig garanties zijn dat dit geen negatieve invloed heeft op natuurgebieden door stikstofdeposities.

Met dit advies van de auditeur van de Raad van State wordt de noodzaak van extra containercapaciteit niet ter discussie gesteld, reageert Port of Antwerp. Het havenbedrijf blijft zich dan ook volop inzetten op het realiseren van de hoognodige extra containercapaciteit tegen 2030. ,,De haven van Antwerpen is de belangrijkste economische motor van België en een onmisbare schakel in de bevoorrading van ons land en een groot deel van Europa. Containertrafiek speelt daarin een hoofdrol. De bestendiging van de container business is dan ook essentieel voor de creatie van bijkomende jobs en voor het behoud van de Antwerpse haven als wereldhaven’’, aldus Port of Antwerp in een statement.

Port of Antwerp beklemtoont daarbij het belang van een rechtszeker Vlaams regelgevend kader voor stikstofemissies, dat de Europese natuurnormen respecteert en tegelijk toelaat dat economische activiteit zich kan blijven ontwikkelen. Havenschepen Annick De Ridder: ,,Dit is natuurlijk nog geen arrest, maar het voorafgaande advies van de auditeur. We gaan dit nu grondig bestuderen. In afwachting van het arrest blijven we verder werken aan het dossier. Zo loopt er onder andere nog een reeks onderzoeken naar de mogelijke effecten van extra containercapaciteit op mens en milieu en naar de manieren om die eventuele effecten te voorkomen of te milderen.’’