De initiatiefnemers achter Hyport hebben elkaar gevonden in het plan voor een groene-waterstoffabriek.

Haven Oostende, DEME en PMV stellen een ambitieus groen energieplan voor en willen met de productie van groene waterstof de CO2-uitstoot in Vlaanderen met vijfhonderdduizend tot een miljoen ton per jaar verminderen

De drie partnerorganisaties – verenigd in Hyport – willen tegen 2025 een fabriek operationeel hebben in het havengebied van Oostende, die groene waterstof produceert. Deze groene waterstof zal dienen als energiebron voor elektriciteits-, mobiliteits-, warmte- en brandstofdoeleinden enerzijds of voor gebruik als grondstof voor industriële centra anderzijds.
In een eerste fase wordt de algemene haalbaarheid verder onderzocht en een ontwikkelingsplan uitgewerkt. Daarna wordt een innovatief demonstratieproject met mobiele walstroom gestart en is er tevens een demonstratieproject met een innovatieve electrolyser van circa 50 MW gepland. Tegen 2022 start de uitrol van een grootschalig walstroom project, gevoed met groene waterstof. De eindmeet is voorzien in 2025 met een commercieel groene waterstoffabriek. De voorziene locatie bevindt zich in het havengebied 
Plassendale 1.
De Bond Beter Leefmilieu heeft in een reactie gesteld het onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof te prijzen, maar stelt ook dat het verstandiger is om de groene stroom rechtstreeks te gebruiken als elektriciteit zolang er niet voldoende ‘overschotstroom’ is om waterstof mee te maken. ,,Anders draaien onze warmtepompen, elektrische wagens en verlichting gewoon op meer elektriciteit uit fossiele centrales. Resultaat: meer in plaats van minder CO2-uitstoot.’’

,,Bovendien gaat de omzetting van elektriciteit naar waterstof gepaard met grote efficiëntieverliezen. Wanneer we elektriciteit omzetten in waterstof, gaat 30 procent van de energie verloren. Wordt die waterstof vervolgens weer omgezet naar elektriciteit, verliezen we nog een keer zoveel.’’