Net als vroeger: les aan boord.

De brancheorganisaties halen alles uit de kast om schippers en binnenvaartondernemers zo goed mogelijk te informeren rondom het coronavirus. Zeker omdat de binnenvaart is aangemerkt als vitale sector.

Ellen Lengkeek

Zo zijn er veel vragen over buitenlandse matrozen en het aflossen van bemanning in verschillende landen. Waar mag dat nog wel en waar niet? BLN-Schuttevaer heeft een lijvig dossier aangemaakt op zijn website (bln.nl) waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij alle maatregelen en vragen over het transport in relatie tot het coronavirus. ,,Bij besmetting aan boord’’, zo staat onder meer te lezen, ,,moet de zieke en de hele bemanning van boord worden gehaald en het schip grondig worden gereinigd. Hierna kan er een nieuwe bemanning aan boord komen.’’ Ook vragen over bedieningsmaatregelen, minimale bemanning en inspecteur worden hier uitgebreid beantwoord.

LOVK
Ook de schipperskinderen zitten voorlopig thuis, dan wel thuis aan boord en worden ondersteund door het LOVK dat lespakketten uitgeeft. Het LOVK heeft uiteraard al jaren kennis van ‘afstandsonderwijs’ en biedt deze pakketten vanwege het coronavirus nu ook aan de kleutercollega’s van het reguliere basisonderwijs (groep 1 en 2) aan.
Ook Fleur (9) en Martijn (6) verblijven aan boord, vertelt moeder Jessica van den Anker. Normaal gaan de kinderen naar het internaat en basisschool Toermalijn in Dordrecht. Voor de schippers geen ongewone zaak, die zijn dat nog wel gewend van vroeger.
,,Het is weer even terug naar de oude tijd, toen de kinderen nog niet op het internaat zaten en altijd aan boord waren’’, aldus Jessica. Ook gewoon en gebruikelijk is het doen van flink wat boodschappen om twee weken vooruit te kunnen onderweg. ,,Mensen kijken je nu vreemd aan als je met een kar vol door de supermarkt loopt. Je ziet ze denken dat wij ook aan het hamsteren zijn. Ik leg dan uit dat je als binnenvaartschipper niet elke dag even naar de supermarkt kan.’’