Op maandag 21 september zal minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen het startsein geven van een unieke samenwerking op het gebied van smart shipping: het Nederlands Forum Smart Shipping. Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden gaan op grote schaal samenwerken aan de implementatie van smart shipping. Het programma Smart Shipping van het Ministerie van IenW wordt ook onderdeel van het forum.

Geïnteresseerde journalisten zijn van harte welkom bij het lanceringsevenement, een kleinschalige bijeenkomst. Er is gelegenheid om zowel de minister, en inhoudelijke experts van diverse betrokken partijen te interviewen.

Verregaand geautomatiseerd varen mogelijk maken
SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken en Nederlands een toonaangevend land te maken op het gebied van smart shipping.
In SMASH! werken marktpartijen, kennisinstellingen en overheden samen. Activiteiten die het forum gezamenlijk gaat uitvoeren omvatten onder andere het verenigen van de sector, het opstellen van een gezamenlijke roadmap, het zijn van een overlegtafel en het uitvoeren van gezamenlijke projecten. Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) bouwt verder aan de doelstellingen van SMASH! dat in 2017 geïnitieerd is door het ministerie van IenW.
SMASH! is een initiatief van Nederland Maritiem Land, TKI Maritiem, TKI Dinalog, Ministerie van IenW, Netherlands Maritime Technology, KVNR, EICB, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen SeaPorts, Maritime Delta, Innovation Quarter, TU Delft en MARIN.

Met smart shipping wordt scheepvaart veiliger, duurzamer en economisch rendabeler
Smart shipping is het verregaand geautomatiseerd varen op zee en op binnenwateren. Schepen krijgen bijvoorbeeld steeds vaker systemen die de schipper ondersteunen. Smart shipping gaat verder dan het slimme schip: ook aan de vaaromgeving zijn aanpassingen nodig om het slimme schip zijn werk te kunnen laten doen. Smart shipping is een ontwikkeling die de concurrentiepositie van de scheepvaartsector en Nederland verbetert. Nieuwe technieken geven nieuwe kansen, zowel voor de maakindustrie als voor de transportindustrie. En het maakt scheepvaarttoepassingen mogelijk op gebieden waar dat nu nog niet mogelijk is. Smart shipping draagt bij aan een duurzamere scheepvaart door efficiënter en zuiniger varen, maar ook via het overnemen van vervoerstaken van modaliteiten die minder duurzaam zijn. Ook wordt de scheepvaart veiliger door digitale systemen die het menselijk handelen ondersteunen.

Aanmelden
Wilt u er graag bij zijn? Aanmelden is verplicht, in verband met de veiligheid. Laat even weten of u komt door een e-mail te sturen aan: iris@mvc.nl

Praktische informatie
Locatie: Kooren Terminal, Lloydstraat 204, Rotterdam

Programma:
08.30 – 09.00 Inloop genodigden
09.00 Aankomst minister Cora van Nieuwenhuizen
09.00 – 09.10 Welkom en introductie door Bas Buchner (MARIN)
09.10 – 09.20 Speech door minister Cora van Nieuwenhuizen
09.20 – 09.25 Startsein Nationaal Forum Smart Shipping door minister samen met slimme schepen
09.25 – 09.35 Speech Rob Verkerk (NML)
09.35 Afsluiting door Bas Buchner
09.40 – 09.50 Rondgang minister langs aanwezige schepen
09.50 – 10.00 Korte gelegenheid tot vragen stellen pers aan minister Cora van Nieuwenhuizen
10.00 – 10.10 Korte gelegenheid tot vragen stellen pers aan betrokkenen forum
09.50 -10.30 Gasten napraat en rondgang langs slimme schepen