Het Prins Hendrik internaat is het oudste van ons land en werd ook door het koningshuis bezocht. Foto’s internaat.

De sluiting van vijf van de negen schippersinternaten van Stichting Meander door heel het land, als gevolg van het teruglopend aantal kinderen, komt als donderslag bij heldere hemel voor betrokken schipperskinderen en hun ouders. ‘Zij voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen.’

Claudia Langendoen

,,Wij hadden over zo’n ingrijpende verandering in een veel eerder stadium willen meepraten’’, reageert Johan Oosse van het Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking (LOVT) op de voorgenomen sluiting van de internaten De Meerpaal in Capelle aan den IJssel, Het Kompas in Lemmer, De Prinsenvaart in Maasbracht, De Singel in Dordrecht en Prins Hendrik in Nieuwegein. In het voorgenomen besluit staat dat De Meerpaal nog dit jaar de deur dichttrekt. De overige schippersinternaten met ingang van het schooljaar 2024-2025. Op deze vijf locaties wonen op dit moment 61 kinderen.
,,De voorgenomen sluiting komt voor veel kinderen en hun ouders onverwacht’’, benadrukt Oosse. ,,De meesten zijn overrompeld door het nieuws, zij hebben dit echt niet aan zien komen. Dat komt omdat we als ouders pas in een laat stadium zijn betrokken bij de besprekingen en het maken van plannen. De eerste mededelingen over de op handen zijnde sluitingen kwamen afgelopen februari bij een aantal ouders binnen. Dat is veel te laat, zeker omdat Stichting Meander al lang plannen maakt. Ouders voelen zich zodoende niet gehoord en niet serieus genomen.’’
Terwijl hun kinderen, zo maakt Oosse duidelijk, ernstig gedupeerd raken door de sluiting van de vijf internaten. De pijn zit ‘m vooral in het noodgedwongen afscheid moeten nemen van niet alleen het internaat dat voor velen aanvoelt als een tweede thuis, maar ook van de school waarop de kinderen zitten.

Dubbel geraakt
Oosse: ,,Men denkt weleens dat scholen en internaten één zijn. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Kinderen wonen op een internaat en gaan gewoon naar een reguliere basisschool in de buurt. Als de internaten daadwerkelijk sluiten, worden zij dus dubbel geraakt. Ze moeten hun tweede thuis verlaten én door een verhuizing naar elders waarschijnlijk ook afscheid nemen van hun basisschool en van de vrienden die ze daar hebben gemaakt.’’
In totaal wonen op de negen locaties van Meander 229 kinderen. 61 van hen dreigen dus noodgedwongen te moeten verhuizen. ,,Over hoe het toekomstige definitieve besluit zal worden geëffectueerd, is nog niets te zeggen’’, verduidelijkt woordvoerder Jonneke Klinkenberg van Stichting Meander. ,,Dit omdat we nog in de fase zitten, waarbij de landelijke oudercommissie en ondernemingsraad zich over het voorgenomen besluit buigen en in dialoog gaan met de raad van bestuur van Meander-Prokino.’’
Zij wijst tegelijkertijd op een positief gegeven van de mogelijke sluiting van de vijf locaties. In een afgeslankte organisatie zal alle inzet en kracht op de overige vier internaten kunnen worden gericht. ,,Waarbij we verwachten de kwaliteit daar voor in elk geval de komende tien jaar veilig te kunnen stellen. Het is heel mooi om met elkaar op die manier aan de toekomst te kunnen bouwen, waarbij we ons bewust zijn van de moeilijke beslissingen die nu voorliggen’’, aldus Klinkenberg.

Terugloop
De stichting wijst bij monde van de woordvoerder ontwikkelingen in de branche aan als oorzaak voor de terugloop van het aantal kinderen op de internaten. Het traditionele schippersgezin, waarbij het hele gezin aan boord woont, verdwijnt immers steeds meer naar de achtergrond. 24/7-vaart is de tendens en schipperskinderen wonen steeds vaker met een of beide ouders op de wal.
In zo’n situatie alle internaatlocaties openhouden, is uiteraard lastig, beseft ook het Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking. Johan Oosse: ,,Natuurlijk moeten we realistisch blijven. In een krimpende markt moeten vervelende besluiten worden genomen. Dat begrijpen we, maar de manier waarop: dát betreuren we zeer. Dat zullen wij in gesprekken met Stichting Meander zeker aangeven. Er is niet open en transparant gecommuniceerd.’’
En verder? ,,Richten we de blik op de toekomst en is een belangrijk streven ervoor te zorgen dat niet nóg meer locaties sluiten, waardoor nog meer kinderen uit hun vertrouwde omgeving worden gerukt. Het is al erg genoeg voor een kind als het hiermee wordt geconfronteerd, omdat ouders door persoonlijke omstandigheden besluiten te verhuizen. Laat staan dat dit gebeurt door toedoen van zoiets praktisch als sluiting van een internaat.’’