Dat de behoefte aan de drinkwatervoorziening er was, wist Richard van der Donk. ,,Maar deze positieve ontvangst heeft me toch verrast.’’

Dat binnenvaartschippers behoefte hadden aan een dagelijks varende drinkwaterboot in het Maasvlakte-Europoortgebied was al een tijdlang duidelijk. Op zó veel enthousiasme had schipper Richard van der Donk van Evides Waterbedrijf, dat recent in de Rotterdamse haven een vierde waterboot in de vaart bracht, echter niet gerekend.

Claudia Langendoen

De schipper van de Waterbuffel is telkens verrast als de zoveelste binnenvaartschipper verzucht hoe blij die is met zijn komst. Zijn boot beet begin dit jaar het spits af en voer een maandlang op de nieuw toegevoegde vierde wijk, in het westelijk havengebied van Rotterdam. ,,Fijn dat hier nu eindelijk ook standaard een waterboot vaart!’’, zeggen veel schippers als ik bij hen aanmeer.
,,Natuurlijk wisten we al dat schippers graag ook hier een permanente drinkwatervoorziening wilden. Die is er mede op hun aandringen gekomen, een boodschap die onder andere via de brancheverenigingen kenbaar is gemaakt. Maar deze ontvangst verrast me toch.’’

Er was al wel een drinkwatervoorziening, maar op beperktere schaal. Bij het bevoorraden van zeeschepen werd de binnenvaart meegenomen als er tijd voor was, verduidelijkt Van der Donk. Dat was al langere tijd niet meer afdoende. Er is immers afgelopen jaren ontzettend veel binnenvaartverkeer bijgekomen in het Maasvlakte-Europoortgebied, door de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de komst van nieuwe terminals en lig-wachtplaatsen.
Vandaar dat eind vorige maand het contract voor de inzet van een vierde boot officieel werd ondertekend door Evides Waterbedrijf en het Havenbedrijf Rotterdam, dat als gastheer van de haven eveneens aanstuurde op een permanente drinkwatervoorziening in het westelijk havengebied.

Afwisselend
Nieuw is de boot niet. Sterker nog: schipper Van der Donk vaart al zesendertig jaar op de Waterbuffel door de Rotterdamse haven. Ook is het niet zo dat er één specifiek schip in het westelijk havengebied vaart. Er wordt gerouleerd tussen waterwijken, waarbij voortaan dus sprake is van een extra boot. ,,De inzet van deze vierde boot is gevonden door onze reserveboot nu permanent in te zetten’’, vertelt Richard van der Donk. ,,Die werd voorheen alleen gebruikt als een van de drie andere boten door onderhoud of reparatie uitviel. Op elke boot zit een team van twee personen. We wisselen met de vier schepen om de maand van plek, zodat we als bemanning in al onze gebieden varen.’’ Dat houdt het werk afwisselend en de opvarenden houden zo feeling met het volledige werkgebied. De reserveboot wordt, nu die intensiever wordt ingezet, binnenkort her-gemotoriseerd en verduurzaamd, zodat hij aan alle laatste eisen zal voldoen.

De vierde boot draagt de naam DWS 10, is net als de andere schepen 24 meter lang en 5,50 meter breed en heeft een capaciteit van 103 kuub drinkwater. De aan het vaarschema toegevoegde wijk 4 omvat de Maasvlakte, de Europoort, het Calandkanaal en Beerkanaal met aangrenzende havens, de Seinehaven, Neckarhaven en Dintelhaven. Het daar varende schip heeft voorlopig een ligplaats in de Scheurhaven.

Waterwijken
Drinkwaterwijk 1 wordt gevormd door de Maashaven, Rijnhaven tot aan de Brienenoordbrug en de Merwehaven. Wijk 2 omvat de Waalhaven, Eemshaven en Schiedam. Wijk 3 het Botlekgebied, Vlaardingen en Pernis. En de drinkwatervoorziening is constant, want varen doen de schepen altijd, weet Van der Donk. ,,Bij weer en wind, storm en zelfs ijs: wij rukken altijd uit. Bij wind kunnen we alles dichtmaken. En we varen op zware schepen die ijs kunnen breken. We hebben meegemaakt dat bij ernstige vorst watertappunten wegens bevriezingsgevaar waren afgesloten, maar dat wij gewoon voeren.’’
En schipper Van der Donk zelf? Die geniet van elke minuut in de nieuwe waterwijk en is als het aan hem ligt nog lang van de partij. Want ook na 36 jaar varen op de Waterbuffel heeft zijn werk hem nog nooit ook maar één minuut verveeld. De binnenvaart zit diep in hem verankerd. ,,Ik ben een schipperskind, opgegroeid in deze wereld. Elke dag is anders op de waterboot. De binnenvaartsector is natuurlijk een kleine wereld. Ik ken zoveel mensen, meer telkens bij iedereen aan. Ik heb op schippersinternaten in Nijmegen en Ettenleur gezeten. In een normale situatie kom je elkaar dan zelden tot nooit meer tegen, als je aan deze kant van het land bent gaan wonen. Ik niet: ik zie veel oud-klasgenoten nog geregeld tijdens mijn werk in de haven. Mooi is dat.’’

Al 110 jaar met drinkwater onderweg

Al ruim 110 jaar varen drinkwaterboten van Evides door de haven van Rotterdam. De eerste boten gingen in 1909 in de vaart. Er was gelijk al sprake van meerdere boten, waarbij in hoogtijdagen elf boten tegelijk werden ingezet. ,,Zelfs in de oorlogsjaren werd er gevaren. En in 1953 waren onze schepen na de Watersnoodramp in Zeeland actief’’, weet schipper Richard van der Donk van de Waterbuffel. ,,Ze voeren met verschillende kleine waterboten naar het rampgebied om daar water uit te delen.’’
De laatste decennia werd volgens een vastgesteld schema altijd met drie boten gevaren op werkdagen tussen 7.30 en 16.00 uur. Binnenvaartschepen die havengeld betalen, mogen tot zesduizend liter drinkwater per keer afnemen. Zo werd tot nu toe op jaarbasis 90 duizend kuub drinkwater aan circa 13 duizend klanten uitgegeven.