COLUMN

Caroline Nagtegaal-van Doorn

Na een eerdere carrière bij onder andere het Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol werd Caroline Nagtegaal-van Doorn in 2017 Europarlementariër. In het Europees Parlement is ze onder andere specialist in de transportsector namens de VVD.

Groene groei

Allereerst hoop ik dat u een goede zomer hebt gehad!

Dit keer wil ik jullie meenemen in de wereld van de binnenvaart. Want de binnenvaart kwam naar mijn smaak te weinig terug in het Europese transportdebat. Daarom begon ik vorig jaar met online binnenvaartspreekuren, om erachter te komen wat er speelt in de sector die zo belangrijk is. Eén ding werd mij duidelijk: dit is een sector die keihard werkt om zichzelf te verbeteren. En ook voor de binnenvaart speelt die groene (energie)transitie een grote rol, die ‘groene groei’ waarnaar ik vaak verwijs.

Toen ik dan ook de mogelijkheid kreeg om namens het Europees Parlement een initiatiefrapport te schrijven, was dit een van de punten waarop ik de nadruk wilde leggen. Want dat wordt een giga-opgave. De binnenvaart bestaat immers uit familiebedrijven, uit hardwerkende mkb’ers, die letterlijk en figuurlijk op hun pensioen varen. Voor hen is het belangrijk dat een groene business case ontstaat en dat de schipper zekerheid heeft dat die flinke investering kan worden terugverdiend. En daar kunnen zij best wat hulp bij gebruiken.

Daarom riep ik vorige week tijdens de plenaire stemming in Straatsburg de Europese Commissie op om een Europees binnenvaartfonds te realiseren, om zo de sector financieel te ondersteunen in de groene en digitale transitie. En dat fonds moet toegankelijk zijn, júíst voor die kleine ondernemer. Alleen zo behouden we die energie, die hands on mentaliteit die nu in de sector leeft, bouwen we aan een betere morgen en kunnen we de binnenvaart klaarstomen voor een duurzame en nóg efficiëntere toekomst.

Het fundament ligt er nu, want het rapport is met een ruime meerderheid aangenomen!