Dit jaar zal Port of Antwerp haar scheepvaartplanning en scheepvaartbegeleiding verder uitbouwen om het verkeer in de haven nog veiliger en vlotter te laten verlopen. Een mobiel team bestaande uit Port Authority Officers en Supervisors zal instaan voor toezicht en handhaving. Daarnaast zullen digitale oplossingen een betere dienstverlening garanderen en komen er ook hybride vaartuigen.

Efficiëntere scheepvaartbegeleiding en planning
De nieuwe dienst Vessel Traffic Service (VTS) zal instaan voor de scheepvaartbegeleiding van zee- en binnenvaartschepen achter de sluizen. Om een veilige en efficiënte doorstroming te verzekeren biedt VTS informatie en advies, zoals reistrajecten, weersomstandigheden en mogelijke risico’s, aan alle watergebonden verkeersdeelnemers achter de sluizen.

Naast de scheepvaartbegeleiding zet Port of Antwerp in op transparantie en optimalisatie van de scheepvaartplanning. Zo komt er een nieuw team van Port Planners, die zullen zorgen voor een veilige en vlotte planning en afwikkeling van ligplaatsen. Zij houden zo goed mogelijk rekening met de verschillende actoren, zoals de haven, de havenfaciliteiten en de havengebruikers.

Mobiele teams en hybride vaartuigen voor een veiliger haven
Er worden nieuwe, mobiele functies gecreëerd om het toezicht en de handhaving te verbeteren. Onder leiding van een Port Authority Supervisor staan Port Authority Officers binnenkort in voor specifieke controletaken in het kader van toezicht en handhaving in het havengebied. Het team is actief op het water en op het land. Bij incidenten staan zij samen met hulpverleners in voor een veilige afhandeling. Zo draagt het bij tot een veilig havengebied en omgeving. De Supervisors en Officers krijgen in de toekomst ook nieuwe hybride patrouillevaartuigen ter beschikking.

Digitale tools
Port of Antwerp zet enkele nieuwe digitale tools in om haar havenwerking en dienstverlening efficiënter te maken. Het ontwikkelt verschillende nieuwe applicaties, die geconnecteerd zijn met het haveninformatiesysteem APICS (Antwerp Port Information and Control System). In de loop van de komende maanden worden deze tools gelanceerd:

  • Een binnenvaartapplicatie waarmee schippers hun elektronische vooraanmelding doen, schutting aanvragen, de beschikbare ligplaatsen in real-time raadplegen en hun (ont-)meer bewegingen registreren;
  • Een applicatie waarmee terminals de planning van zeeschepen ingeven en aanpassen;

Port of Antwerp neemt tenslotte ook deel aan verschillende haven overschrijdende projecten ter ondersteuning van de digitalisatie van de binnenvaart. De tegemoetkoming voor duwvaartondernemingen die hun duwbakken uitrusten met gps-trackers is daar een voorbeeld van.