Schepen betalen nog maar één keer toegang, ongeacht waar het aanmeert in North Sea Port. (foto North Sea Port)

Met ingang van het nieuwe jaar betalen zeeschepen die aanmeren in North Sea Port nog maar één tarief voor het hele grensoverschrijdende havengebied. Wie meer goederen aan de haven bindt en duurzaam is, wordt extra beloond. De tarieven worden in 2021 en 2022 niet geïndexeerd.

Of een zeeschip nu in Vlissingen komt, of in Terneuzen of Gent, dat maakt vanaf 1 januari 2021 niet langer meer uit voor wat de tarifering betreft. Zeeschepen betalen nog maar één keer voor toegang tot de haven, het gebruik van de haveninfrastructuur en het goederenvolume.
Elk zeeschip betaalt één basisprijs op basis van het brutotonnage van het schip. Dit ‘Basisticket’ geeft schepen en klanten een vlotte en efficiënte toegang, voor onder meer het aanmeren en het verblijf in de haven, het gebruik van het haveninformatiesysteem, de nodige diepgang en toegang tot de sluisplanning in Terneuzen.

Naast het basistarief wordt een tarief voor het totale goederenvolume gehanteerd. Voor de diverse soorten goederen worden verschillende prijzen gebruikt. Hier zijn kortingen mogelijk. Hoe meer goederen havengebruikers naar de haven brengen, hoe meer korting ze krijgen. Schepen die voldoen aan de eisen voor groene schepen van de ‘Environmental Ship Index’ (ESI) worden beloond met een korting op het basisticket.
Het havenbedrijf bereikt hiermee een belangrijke mijlpaal van de fusie. Bij de fusie op 1 januari 2018 kondigde North Sea Port immers aan in te zetten op één tarifering voor havengelden voor het hele havengebied.