‘De grote vraag naar dieselolie zal nog aanhouden.’

Bunkerstations doen er, ondanks de grote tekorten aan gasolie, alles aan om schepen van voldoende brandstof te voorzien, maar ook zij kunnen geen ijzer met handen breken, benadrukt directeur Erik de Vries van NOVE, de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche.

Het is flink momenteel behelpen, wat nu?
,,Onze leden, zelfstandige brandstofhandelaren, proberen van alles om hun klanten van brandstof te voorzien. Ze varen en rijden veel verder om aan brandstof te komen, tot Antwerpen aan toe. Maar ja, die grote tekorten lossen we niet zomaar even op. We zien dat wachttijden van brandstofschepen die bunkerstations van brandstof voorzien bij de terminals van raffinaderijen in de Rotterdamse haven zijn opgelopen tot zeven dagen. Al die tijd dat brandstofhandelaren daar liggen te wachten, wordt er niets naar de bunkerstations gebracht, terwijl er intussen natuurlijk wel volop wordt gebunkerd. Dan gaat het snel met de voorraden en komen bunkerstations droog te staan, zoals recent is gebeurd.’’

Het tekort aan gasolie bij de olieraffinaderijen speelde vorig jaar al, mede als gevolg van de pandemie. Ook onderhoud bij grote raffinaderijen in het Rotterdamse havengebied is een oorzaak. En daar komt ook nog de oorlog in Oekraïne met sancties voor Rusland bij: het zit bepaald niet mee.
,,Het zijn behoorlijk spannende tijden, ja. We hebben te maken met omstandigheden waar we zelf geen invloed op hebben. En dat is erg frustrerend. Je ziet brandstofhandelaren online druk met elkaar communiceren: wat kunnen we doen? Nou, niet veel dus, luidt vervolgens de conclusie. Behalve producten ergens anders vandaan proberen te halen en elkaar helpen. Dat laatste is dan wel weer mooi, mensen steken elkaar in tijden van nood de helpende hand toe. En rantsoeneren, dat scheelt ook in de voorraden.’’

Rantsoeneren?
,,Wij hebben leden die klanten vragen niet meer te bunkeren dan strikt noodzakelijk is. Het helpt om de voorraad op peil te houden als klanten willen meedenken. Er zijn ook plekken waar een maximum aantal liters wordt geleverd, afhankelijk van de grootte van het schip.’’

De Nederlandse overheid overweegt ook nog
‘besmette’ Russische olie te weren. Wat als dit straks daadwerkelijk gebeurt?
,,Dan hebben we binnen een week een probleem. En zul je zien dat in een mum van tijd producten op talrijke plekken niet meer beschikbaar zijn. En moet de overheid ingrijpen en gaan bepalen voor welke sectoren wel brandstof beschikbaar is en voor welke niet. Dan krijgen we weer autoloze zondagen, dat kan bijna niet anders. Wij roepen de overheid dan ook dringend op bij zo’n beslissing echt heel goed te kijken wat de gevolgen zijn. Wij denken dat dit tot heel vervelende effecten gaat leiden, die niet zomaar opgevangen kunnen worden.’’

Er zouden tot de zomer dieseltekorten zijn. Wat verwacht u?
,,Ik durf me niet te wagen aan een voorspelling. Het hangt ervan af hoe snel de voorraden weer opgevuld zullen worden. Feit is in elk geval dat de grote vraag naar dieselolie nog wel even aan zal houden. Zeker als in China na de lockdown ook alles weer gaat rijden. Dat zijn complexe factoren.’’

De tekorten drijven de prijzen op, zouden die nog veel verder stijgen?
,,Het zal zeker krap blijven in de markt, zolang OPEC geen structurele vergroting van de productiecapaciteit toezegt. Dan blijft die prijs nog even hoog. De olie-exporterende landen hebben natuurlijk zoiets van: waarom zouden wij meer gaan produceren om de prijs lager te maken? Helemaal als wij aangeven dat we hun producten op termijn niet meer nodig hebben. Dat geeft weinig animo om eens lekker door te pakken. Op korte termijn voorzie ik dus geen daling van de prijzen.’’

Tja, vrolijker dan dit, is het dus helaas niet te maken?
,,Nee, behalve dan dat onze leden alles doen wat in hun vermogen ligt om schepen zoveel mogelijk op tijd door te laten varen én dat we met elkaar oplossingen moeten zoeken. Bunker dus niet maximaal. Je kan wel denken: ik gooi de boel vol, dan ben ik weer even voorzien. Maar wellicht ben jij degene die de volgende keer niet door kan varen. Hou rekening met elkaar en intussen kunnen we verder weinig anders dan hopen op betere tijden.’’

KBN: ‘Knelpunten oplossen’
Ook Koninklijk Binnenvaart Nederland (KBN) heeft contact gehad met de Vereniging van Petroleum Industrie (VNPI), de brancheorganisatie voor de Zelfstandige Brandstofhandel (NOVE), brandstofleveranciers en bunkerstations om deze nijpende situatie onder de aandacht te brengen. ,,Met deze partijen moeten we op korte termijn verder in kaart brengen waar de knelpunten zitten en hoe we die kunnen oplossen. Een tekort aan voorraad mag geen gevolgen hebben voor de binnenvaart en moet worden opgepakt.’’