Koninklijke BLN-Schuttevaer – In deze onzekere tijd waarin de hele wereld wordt geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus is de transportsector door het ministerie, terecht, aangemerkt als vitale sector. U bent één van de schakels die ervoor zorgt dat Nederland deze moeilijke tijd zo goed mogelijk doorkomt. Om u zoveel mogelijk te ondersteunen in het belangrijke werk dat u doet, hebben wij alle voor de binnenvaart relevante informatie met betrekking tot het coronavirus opgesomd in een online dossier. U krijgt hierin onder andere antwoord op vragen als: ‘Wat doen de banken voor de binnenvaart?’, ‘Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen aan boord?’ en ‘Hoe zit het met reizen van personeel binnen de EU?’ U kunt het dossier via deze link bekijken: https://www.bln.nl/dossiers/algemeen/corona