Schippers zijn zeer te spreken over het feit dat de minister de harde laag in de Waal bij Nijmegen aanpakt. Dat vermindert het risico op lekvaren en schade. Maar, waarschuwen zij, er zijn meer vaste lagen die aandacht vragen. ‘Het eroderen van de rivierbodem zorgt ook elders in de Waal voor problemen.’

Auteur: Claudia Langendoen

,,Er zijn plekken in de Waal waar kabels en leidingen inmiddels zo dicht aan de oppervlakte liggen dat daarboven niet meer gebaggerd kan worden’’, verduidelijkt Marleen Buitendijk, beleidsadviseur nautisch technisch & infra bij Koninklijke BLN-Schuttevaer. Die voerde afgelopen jaren binnen het Centraal Overleg Vaarwegen samen met andere brancheorganisaties een stevige lobby om de problematiek bij Nijmegen onder de aandacht te brengen. ,,Ook komen sluisdrempels bij sluizen van aangrenzende vaarwegen in verhouding steeds hoger te liggen’’, signaleert Buitendijk. ,,Er moet dus meer gebeuren om de bodemerosie te stoppen. Ook daar zullen wij ons de komende jaren voor in blijven zetten.’’
Voor nu overheerst echter tevredenheid over de recente mededeling van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat zij 7,7 miljoen euro uittrekt voor aanpassingen. ,,Ik hoop dat het helpt’’, meldt een schipper die veelvuldig kolen, erts en zand via de Waal vervoerd. Maatregelen zijn dringend nodig, geeft zij aan. ,,Het is niet prettig varen bij Nijmegen. Je moet voortdurend anticiperen op de situatie. We konden vorig jaar tijdens de droogte ook aanzienlijk minder vracht meenemen.’’
,,Je kunt je geen enkele fout veroorloven bij Nijmegen’’, zegt ook schipper Otto Klinkenberg die vooral in tijden van laag water dit stuk van de Waal intensief bevaart. Hij vervoert dan vooral kolen en erts. ,,Je vaart snel schade. Ik ken meerdere schippers die schade hebben opgelopen en zelfs zijn lekgevaren. Dat betekent een flinke schadepost. Heel is een erg goede zaak dat de harde laag wordt verwijderd.’’
,,We hopen dat de Waal bij lage waterstanden beter bevaarbaar wordt’’, zegt ook Marleen Buitendijk. ,,En dat die weer gaat voldoen aan de internationaal afgesproken streefdiepte van 2,80 meter bij een lage rivierstand.’’ Ook de gemeente Nijmegen is positief. ,,Het is goed nieuws dat dit knelpunt wordt aangepakt’’, meldt een woordvoerder. ,,Goed voor de bereikbaarheid van onze binnenhavens, de veiligheid van schippers en de waterveiligheid.’’

Ondiep de Waal: Grootste bottleneck Nijmegen

,,Er zijn plekken in de Waal waar kabels en leidingen inmiddels zo dicht aan de oppervlakte liggen dat daarboven niet meer gebaggerd kan worden’’, verduidelijkt Marleen Buitendijk, beleidsadviseur nautisch technisch & infra bij Koninklijke BLN-Schuttevaer. Die voerde afgelopen jaren binnen het Centraal Overleg Vaarwegen samen met andere brancheorganisaties een stevige lobby om de problematiek bij Nijmegen onder de aandacht te brengen. ,,Ook komen sluisdrempels bij sluizen van aangrenzende vaarwegen in verhouding steeds hoger te liggen’’, signaleert Buitendijk. ,,Er moet dus meer gebeuren om de bodemerosie te stoppen. Ook daar zullen wij ons de komende jaren voor in blijven zetten.’’

Voor nu overheerst echter tevredenheid over de recente mededeling van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat zij 7,7 miljoen euro uittrekt voor aanpassingen. ,,Ik hoop dat het helpt’’, meldt een schipper die veelvuldig kolen, erts en zand via de Waal vervoerd. Maatregelen zijn dringend nodig, geeft zij aan. ,,Het is niet prettig varen bij Nijmegen. Je moet voortdurend anticiperen op de situatie. We konden vorig jaar tijdens de droogte ook aanzienlijk minder vracht meenemen.’’
,,Je kunt je geen enkele fout veroorloven bij Nijmegen’’, zegt ook schipper Otto Klinkenberg die vooral in tijden van laag water dit stuk van de Waal intensief bevaart. Hij vervoert dan vooral kolen en erts. ,,Je vaart snel schade. Ik ken meerdere schippers die schade hebben opgelopen en zelfs zijn lekgevaren. Dat betekent een flinke schadepost. Heel is een erg goede zaak dat de harde laag wordt verwijderd.’’

,,We hopen dat de Waal bij lage waterstanden beter bevaarbaar wordt’’, zegt ook Marleen Buitendijk. ,,En dat die weer gaat voldoen aan de internationaal afgesproken streefdiepte van 2,80 meter bij een lage rivierstand.’’ Ook de gemeente Nijmegen is positief. ,,Het is goed nieuws dat dit knelpunt wordt aangepakt’’, meldt een woordvoerder. ,,Goed voor de bereikbaarheid van onze binnenhavens, de veiligheid van schippers en de waterveiligheid.’’