Transafe B.V. ondersteunt vanuit Hendrik-Ido-Ambacht organisaties in de maritieme sector en petrochemische industrie. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform de ‘Transafe gedragscode’, waaronder de ‘Transafe Inspection Rules’.

Wout Pluijmert

Transafe is in 2000 gestart als multimodaal veiligheidsadviseur voor de scheepvaart, wegtransport, spoorwegen en terminals. De maritieme sector, en vooral de binnenvaart, vertegenwoordigt het grootste deel van het klantenbestand. Vanuit het fraaie kantoorgebouw aan een uitvalsweg in Hendrik-Ido-Ambacht wordt deze markt met eenentwintig medewerkers bewerkt. In België heeft Transafe in Antwerpen een kleinere vestiging om de markt bij de zuiderburen verder uit te breiden. Cristiaan Heuvelman is managing director.
,,Er ontstaat steeds meer vraag naar kwaliteits- en veiligheidszaken. Wij hebben het over QHSE. Steeds meer bedrijfstakken gaan over tot het voeren van een structureel kwaliteits-, arbo- en/of milieubeleid.

Transafe verzorgt onder meer trainingen. Wij leren medewerkers van bedrijven om procedures via gerichte software op juiste wijze te gebruiken. Wij trainen en begeleiden mensen.’’
Samenvattend ondersteunt Transafe haar klanten in proactief handelen. Van compliance naar competentie. ,,Het moet werkbaar zijn op de werkvloer. Dat is een van onze doelstellingen binnen kaders van veiligheid en kwaliteit. Daardoor groeien wij door in Nederland maar komt de vraag ook steeds meer vanuit België.’’

Daadkrachtig
,,Een van onze volgende pilots is lering trekken uit incidentonderzoeken. Belangrijker is incidenten te voorkomen door goed op te leiden. Dan weet men bij bijvoorbeeld milieuschade hoe te reageren. Zodra wij worden ingeschakeld handelen wij daadkrachtig. Er gaat meteen een medewerker van ons onderweg om fysiek op locatie ondersteuning te verlenen. Een ander deel van ons team is op kantoor of thuis met het administratieve deel bezig om zo’n incident aan te vliegen.’’
Een belangrijk punt op dit moment is het ontgassen in de scheepvaart. Er is verschil van regelgeving en dat moet Europees geregeld worden. Het op juiste wijze informeren van onze klanten is van groot belang. Dat is onze taak als veiligheidsadviseur. Een meerwaarde van Transafe is dat wij met een team werken dat door de deskundigheid van de medewerkers altijd specifieke kennis in huis heeft’’, vertelt Heuvelman. Door continue procesverbetering en risico-optimalisatie fungeert Transafe als innovatieve businesspartner.

Regeltjes
Transafe is een onafhankelijke dienstverlener en heeft geen financieel belang bij lading dan wel schepen. Hierdoor is men in staat een open en eerlijke dienstverlening te bieden, voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. ,,Regels zijn niet altijd fijn, maar iedereen wil dat zijn medewerkers een veilige werkplaats hebben en weer veilig naar huis gaan. Wij hebben een brede en kritische blik op ontwikkelingen in de maatschappij en staan er zelf middenin. Onze verantwoordelijkheden houden niet op bij onze klantrelaties, medewerkers, leveranciers en toezichthouders. Wij zijn eveneens betrokken bij anderen in de maatschappij en gaan zorgvuldig om met het milieu.’’
,,Nieuw is het certificeren van schepen als het gaat om Certificaat van Onderzoek en Goedkeuring. Wij hebben daar met Bestevaer Expertise in Ridderkerk een partner in gevonden. Het is een verlengstuk van waar wij ons al mee bezighouden. Daarnaast hebben wij via Simwave in Barendrecht een eerste groep kandidaten opgeleid die daar een vaarbewijs hebben gehaald.’’