Er is flink verzet tegen de komst van een nieuwe brug tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam. Toch is dat wat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in plaats van een tunnel. Schippers, de havenmeester en onderzoeksinstituut Marin vrezen voor onveilige situaties voor schepen. De brug zou er over twaalf jaar kunnen liggen.
Ellen Lengkeek

Rond zijn de plannen zeker nog niet, maar het college van burgemeester en wethouders heeft een definitieve voorkeur uitgesproken voor een brug in plaats van een veel duurdere tunnel. Er wordt al jaren studie naar gedaan.
De oeververbinding moet de verdere ontwikkeling van Rotterdam-Zuid stimuleren evenals de bouw van honderden woningen op deze oever. Gemeente, Rijk en regio zijn nu verder in gesprek over de verdere invulling. Naar verwachting zal er halverwege deze maand een keuze worden gemaakt of het voorstel voor de brug en de andere maatregelen de volgende fase van het MIRT-traject in kan.
,,In de daaropvolgende planuitwerking gaat de gemeente, met de andere initiatiefnemers, opnieuw met omwonenden, ondernemers, het Havenbedrijf en andere betrokkenen om de tafel om de mogelijkheden voor een nieuwe brug voor Rotterdam te concretiseren’’, aldus een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Vincent Karremans. Het MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport.

Havenmeester
Havenmeester René de Vries gaf eerder al aan nadelige consequenties te zien bij de komst van een brug als er brugpijlers in de Maas komen te staan. Hij is dan niet in staat de nautische veiligheid op de Nieuwe Maas te waarborgen. Hij wordt daarin gesteund door bevindingen van onderzoeksinstituut Marin evenals oud-binnenvaartdocent (STC Group) Chris van Eijmeren, die in de directe omgeving woont en al jaren studie verricht naar een nieuwe oeververbinding op deze locatie. Hij wijst onder meer op de vele tankschepen en containervaart met gevaarlijke stoffen die op de Maas varen en in de toekomst deze derde brug van Rotterdam moeten passeren in een al lastige bocht in de rivier. Je moet als schipper dan goed met de situatie bekend zijn, meent hij.