Op de Parkkade in Rotterdam is een proef gestart met verschillende systemen voor walstroom voor kleine zeeschepen. Op deze locatie in de Maasstad liggen vaak kustvaarders die voor hun voorzieningen aan boord nu nog de elektriciteit opwekken met dieselgeneratoren.

,,Met walstroom slaan we twee vliegen in een klap: we krijgen schonere lucht en minder CO2’’, zegt Arno Bonte, wethouder voor Duurzaamheid en Luchtkwaliteit in Rotterdam. ,,Onze ambitie is om alle schepen aan de walstroom te krijgen, te beginnen bij kades vlakbij woonwijken. Deze proef is daarvoor een belangrijke stap.’’
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, vult aan: ,,We gaan steeds een stap verder met walstroom. Voor de binnenvaart is het al zo’n tien jaar verplicht. Stena Line in Hoek van Holland heeft het en we gaan het aanleggen voor Heerema bij Rozenburg. De komende decennia moeten veel meer schepen aan de stekker. Hoe groter de schepen, hoe ingewikkelder en duurder. Dat vraagt dus tijd.’’

Mobiel
Aan de Parkkade wordt niet gewerkt met een vaste stroomaansluiting, maar met mobiele concepten. Die zijn daar in te zetten waar behoefte is aan walstroom. Er wordt naar verschillende energiebronnen gekeken, zoals waterstof, een batterij, (bio)LNG en hybride oplossingen. Bij die laatste worden verschillende bronnen gecombineerd. Voor de brandstoffen is ter plaatse een generator nodig om deze om te zetten in stroom.
Er wordt in de proef vooral gekeken naar technische en commerciële haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de impact op de omgeving. Er worden metingen gedaan om geluid en emissies te bepalen ten opzichte van hetzelfde schip dat met eigen generatoren stroom opwekt.
De komende maanden worden hier vijf verschillende systemen getest. Verschillende leveranciers zijn bij het project betrokken en testen vijf walstroomsystemen.

Na de proef met de mobiele walstroom aan de Parkkade wordt in 2020 een tweede proef gestart. Deze is gericht op innovatieve walstroomconcepten voor grotere zeeschepen.
De totale energiebehoefte van zeeschepen in de haven bedraagt 750 tot 850 GWh, net zoveel als ongeveer 200 duizend huishoudens.