Positief geluid na de tegenvaller voor Urk Maritime van de dag ervoor: de ondertekening van de Regio Deal Noordelijk Flevoland.

In twee dagen tijd volgden zeer slecht nieuws en optimistisch bericht elkaar op voor de maritieme ondernemers uit Urk. Eerst werd het plan voor de buitendijkse haven afgewezen voor de Raad van State. Uit de vlak erna gepresenteerde Regio Deal Noordelijk Flevoland mag echter geconcludeerd worden dat de haven onverminderd belangrijk gevonden wordt.

De Raad van State trok op 11 december een voorlopige streep door de plannen voor de zo gewenste nieuwe buitendijkse haven in Urk. De toename van de stikstofuitstoot die de haven met zich mee zou brengen zou de Natura 2000-gebieden Rottige Meenthe & Brandemeer, Weerribben en De Wieden aantasten.
Daarmee stemde de Raad van State in met de bezwaren van de IJsselmeervereniging, die begin 2018 in beroep was gegaan tegen het voornemen van de provincie Flevoland. De Raad van State oordeelde dat het inmiddels beruchte Programma Aanpak Stikstof (PAS) te weinig garantie bood voor een lagere stikstofuitstoot in de toekomst.

30 miljoen
Als alle onzekerheid omtrent de stikstofuitstoot is opgehelderd is de provincie opnieuw aan zet om eventueel nieuwe plannen te ontwikkelen voor de haven. Die ambitie werd een dag na de uitspraak van de Raad van State bekrachtigd met de ondertekening van de Regio Deal Noordelijk Flevoland. Aan de hand van die Deal moet de regio verder worden ontwikkeld en de welvaart van inwoners en bedrijven worden versterkt, met een totale investering van 30 miljoen euro.
Het cluster Urk Maritime is een van de drie speerpunten in de Regio Deal. De provincie zegt hierover: ,,Urk Maritime bestaat uit bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties die verbonden zijn aan de maritieme industrie op Urk. Groei, verbreding en vernieuwing van het cluster zijn belangrijk om concurrerend te zijn en internationaal tot de top van de maritieme sector te blijven behoren. Innovatie, clustervorming en talentontwikkeling zijn cruciaal om de groei te realiseren.’’
,,Een nieuwe buitendijkse servicehaven en een binnendijks bedrijventerrein op Urk zullen ondernemers de ruimte geven om te groeien. Na de uitspraak van de Raad van State moet een nieuw
inpassingsplan worden opgesteld. Dit betekent een vertraging van het beschikbaar komen van de
fysieke uitbreidingsruimte voor de maritieme ondernemers. De Regio Deal is daarmee des te
belangrijker om een krachtige impuls te geven aan het maritieme cluster op het gebied van
innovatie en talentontwikkeling.’’

Kornwerderzand
Projectcoördinator André de Vries van Urk Maritime schetste eind vorig jaar nog het belang van de haven. ,,Daar komen onze bedrijven ruimer in hun jasje te zitten en dichter op het water. We krijgen er de kaderuimte om grotere projecten aan te kunnen, zeker als de sluis bij Kornwerderzand is verbreed.’’
De IJsselmeervereniging concludeerde uit de uitspraak van de Raad van State nog wel dat de haven in een nieuw plan kleiner zal zijn dan oorspronkelijk gepland. Er zou immers niet meer dan 10 hectare water van het IJsselmeer mogen worden gedempt.