COLUMN

René Overveld

René heeft ruime ervaring op diverse soorten tankschepen met een breed vaargebied. Hij was fleetmanager en later safety manager bij een grote tankvaartbevrachter met een eigen vloot. Daarnaast vertegenwoordigt hij het internationaal varend bedrijfsleven als voorzitter van de commissie Environment and Safety van het Inland Waterway Transportplatform (IWT) en is hij onder andere voorzitter van het Platform Zero Incidents.

ONTGASSINGSVERBOD

Er wordt al heel lang en veel over een verbod op ontgassingen geschreven, gesproken en vergaderd maar echte zichtbare voortgang zit er niet in. Ik heb al eens eerder uitgelegd dat er een prima stuk internationale wetgeving, het CDNI, op de plank ligt, dat echter pas ingevoerd kan worden zes maanden na ratificatie van het laatste land. Op dit moment is het wachten dus nog op België, Frankrijk en Zwitserland. De Nederlandse overheid heeft aangegeven niet vooruit te kunnen lopen op internationale besluiten en dus moeten wachten met invoering van het ontgassingsverbod tot de laatste ratificatie.

Alle betrokken partijen willen van het ontgassen naar de buitenlucht af. De binnenvaart voorop. We zijn als betrokken partijen echter niet zelf bij machte om dit af te kondigen, daar is de hulp van de overheid bij nodig. Maar ook onze overheid worstelt met zelf opgestelde regelgeving waardoor zij niet in staat is hier een opening in te maken.
Een goed voorbeeld van conflicterende wetgeving is de onlangs uitgevoerde ontgassingsproefneming in Lelystad. Daar is een goed werkende ontgassingsunit opgesteld. Vele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de minister en gedeputeerden van diverse provincies, waren er ter plaatse getuige van dat de proefneming geen doorgang kon vinden. Waarom niet, vraag je je dan af: de Omgevingsdienst had geen vergunning verleend voor de proefneming, omdat niet aan de milieueisen kon worden voldaan. Dus er was geen schip aanwezig. Wat een vertoning!

De gelegenheid werd gelukkig wel te baat genomen om de minister nog eens goed uit te leggen hoe de ontgassingsunits werken; dat het beter is om 99 procent van de dampen te verwerken en dan maar het laatste restje de lucht in te blazen, dan geen vergunning te verlenen en een schip voor 100 procent de dampen in de lucht te laten blazen. Al met al werd het zo toch een nuttige bijeenkomst om de overheid te laten zien waar het echte probleem zit. Namelijk bij de overheid zelf.

De minister gaat binnenkort in gesprek met partijen om er meer vaart in te krijgen. Het moet toch mogelijk zijn om dit op korte termijn goed te regelen.

Ik hoop van harte niet dat het blijft bij: zij dronken een glas en deden een plas en alles bleef zoals het was…