De tewaterlating en doop van de Futuro verliepen onlangs op een bijzondere manier. Het is dan ook een bijzondere boot. De ontwikkeling ervan begon in 2016 na toekenning van een subsidie uit het MKB Katalysatorfonds Drechtsteden. Die subsidie was bestemd voor de ontwikkeling van de romp, het begin van een samenwerking tussen Elio Barone en vele anderen.

Leo van Teeffelen

Door de samenwerking met die anderen, consequent partners genoemd door Elio, liggen er twee machtige Mercury Diesel motoren achterin, gevoed door plantaardige biodiesel. En is de boot uitermate wendbaar door de jet thruster voor en achter van Holland Marine Parts. Talloze studenten van het Da Vinci College hebben zich gebogen over technische uitdagingen zoals intrekbare fenders, het inzakbare dak tot en met de hydraulische besturing van de speciaal ontworpen bootlift.
Het project liep de nodige vertraging op door Elio’s inzet voor Leefwerf De Biesbosch en ook de zakelijke scheiding met zijn broer Sirio (twee kapiteins op een schip) heeft er geen goed aan gedaan. Laatstgenoemde heeft met Si Barone inmiddels twee fraaie boten in de vaart. Elio zette Imbarcazione voort.
Na wat omzwervingen kon de Futuro verder worden afgebouwd in een loods van het voormalige Schokbeton aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Daar was de boot een uur voor de tewaterlating nog aan te treffen, in afwachting van een ritje naar de haven van Pier 14.

Daar aangekomen besteedde Elio aandacht aan alle vrienden en partners die hem hebben geholpen. Ook aan degenen die er niet bij aanwezig konden zijn, zoals Hans Bettonvil met wie hij de eerste schetsen maakte voor de Futuro; hij is in 2019 onverwachts overleden. In zijn dankwoord kwam ook zijn familie ruim aan bod, onder wie zijn broer Sirio met wie de band gelukkig weer is hersteld.
Na het vullen van het brandstofreservoir en de doop werd de Futuro vervolgens voorzichtig te water gelaten. Terwijl de boot een paar meter van de kade dreef, nog hangend in de banden, aarzelde Elio Barone geen moment. Het pak ging uit en in zijn zwemkleding plonst hij de haven in om pas weer een tijd later ter hoogte van de Futuro boven water te komen, hij was er onderdoor gedoken. Dit tot hilariteit van de tientallen toeschouwers. Nadat de Futuro was bevrijd van de banden begon de vaart naar de aanlegsteiger, geholpen door een van de boten van Sirio.

De Futuro gaat een bijdrage leveren aan een groenere toekomst als innovatieve watertaxi onder de vlag van Watertaxi Drechtsteden. De Futuro is de eerste van een reeks innovatieve watertaxi’s die door hun innovaties de uitstoot van CO2 reduceren en een lagere impact hebben op het milieu. Binnenkort zal ook de duurzame bootlift met duurzame aanlegsteiger te water gelaten worden. In de duurzame bootlift zal de Futuro verder worden afgebouwd; te beginnen met het dak en de ramen. Later dit jaar zal zij voorzien worden van een elektrische voortstuwing voor het langzaam varen in de historische havens en natuurgebieden. Want op dit moment is de Futuro nog niet klaar, wel zijn de proefvaarten begonnen.

www.ibarone.nl