54 procent van alle goederen die binnenkomen bij North Sea Port worden via de binnenvaart vervoerd naar het achterland. 30 procent gaat verder per vrachtwagen en 9 procent per spoor. Dat heeft de haven laten onderzoeken.

De resultaten werden onlangs toegelicht tijdens het tweede multimodale evenement van North Sea Port. Het havenbedrijf heeft meteen bij de start van de fusie op 1 januari 2018 de ambitie geuit om actief in te zetten op een ‘modal shift’ richting spoor en binnenvaart. De cijfers uit dit net gepubliceerde ‘modal split onderzoek’ dienen als startpunt om de verschuivingen in de modal shift te duiden en verder te ontwikkelen. North Sea Port blijft samen met bedrijven en rederijen verder inzetten op vervoer via binnenvaart, in het bijzonder voor het vervoer van containers.
Het havenbedrijf kijkt bovendien uit naar de realisatie van het Seine-Scheldeproject waardoor binnenvaartschepen met een laadvermogen van 4.500 ton tot in Parijs kunnen varen.