Het passagiersschip ‘Munsterland’ heeft de doklocatie van Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl verlaten. Het schip zal de komende periode aan de binnendijkse locatie van de Groningse scheepswerf worden afgebouwd. Hiermee is de laatste fase van het conversieproject ingegaan.

Het passagiersschip van AG Ems arriveerde begin januari bij de doklocatie van Niestern Sander. Nadat het schip was droog gezet in dok 1, is het achterschip van het voorschip losgebrand en vervangen door een nieuw gebouwd achterschip. Dit volledig nieuw ontworpen en gebouwde achterschip bevat dual fuel motoren, een LNG opslagtank, aandrijving, alle LNG-installaties, -leidingen en overige systemen.

Combinatie scheepsbouw en scheepsreparatie
De projectaanpak van Niestern Sander leunt op de twee pilaren van het bedrijf, namelijk scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie. Door de combinatie van scheepsnieuwbouw én scheepsreparatie, vindt het grootste deel van de ombouwoperatie fysiek op de scheepsnieuwbouwwerf plaats, waarna in het reparatiedok delen worden samengevoegd tot een compleet vernieuwd schip.

Groen
Met de LNG conversie zal de Münsterland aanzienlijk minder Co2 uitstoten en daarmee veel minder belastend zijn voor het milieu dan vergelijkbare schepen met traditionele diesel motoren. Ook zal door de nieuwe vorm van het achterschip de rompweerstand verminderen. Hierdoor heeft het schip minder motorvermogen nodig om met dezelfde snelheid te kunnen varen, wat een reductie van het brandstofverbruik en geluid betekent.

Haalbaarheid
Met de Münsterland heeft Koninklijke Niestern Sander door haar unieke ombouwmethodiek de mogelijkheid om de bedrijfseconomische haalbaarheid van een LNG conversie in de praktijk te demonstreren. De Münsterland wordt in de zomer van 2021 in haar nieuwe vorm door AG Ems weer in de vaart genomen.
Voor dit innovatietraject krijgt Niestern Sander een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.