Dordrecht, 14 november 2022 – Vanaf vandaag tot en met 19 november staat de regio Drechtsteden letterlijk in de spotlights. Met superzuinige lampen worden bruggen en gebouwen verlicht om te laten zien wat het verleden met de toekomst verbindt: het gevecht tegen klimaateffecten en het water. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 veranderde het gebied voorgoed. Een historisch moment dat nu, 600 jaar later, wordt herdacht en de regio vormde. Lichtkunstenaars van The Mothership maakten het lichtontwerp en zetten de spotlights aan.

Spotlights
Het lichtspektakel zet de spotlights op een bijzondere regio, maar ook op een zoektocht naar talent. Gevormd door de geschiedenis en de ligging vervullen de maritieme bedrijven uit de regio een belangrijke rol in de ontwikkeling van emissieloos varen en waterveiligheid. Wouter Kolff, regiovoorzitter en burgemeester van Dordrecht: “We staan voor een grote opgave in klimaatadaptatie en energietransitie. Dit vereist dat we onze vindingrijkheid en werklust aanspreken. Met proces engineering, slimme designs en binnen field labs kunnen we als Smart Delta Drechtsteden de juiste innovaties leveren. Daar staat onze regio wereldwijd om bekend. Wel is het noodzakelijk om talent, van kundige werknemers tot handige ingenieurs, te boeien en te binden om naar de toekomst toe te blijven excelleren.”

Maritieme sector
Zuid-Holland vormt het zwaartepunt van het maritieme cluster in ons land. De Drechtsteden regio is daarbinnen goed voor een substantieel aandeel: zowel wat betreft werkgelegenheid (16%) als toegevoegde waarde (13%). Ruim 11.500 mensen werken in de maritieme sector binnen de Drechtsteden, vooral in de offshore en de binnenvaart, de waterbouw en bij maritieme toeleveranciers. Bedrijven als Van Oort, Damen Shipyards, Royal IHC, Boskalis en Oceanco zijn wereldspelers, toonaangevend en bepalend voor het innovatieklimaat in Nederland. Zij leveren een substantiële bijdrage aan het bieden van oplossingen voor mondiale vraagstukken rond energietransitie, klimaatverandering en kustbescherming en veiligheid. Een enorme uitdaging, gezien het feit dat er duizenden vacatures voor technici open staan. Spotlights On is daarmee ook het zoeklicht naar talent.

Over Spotlights On
Van 14 t/m 19 november vindt het lichtspektakel plaats van 18 uur tot 23 uur. Alleen op 14 november start het later wegens de officiële openingshandeling: om 20.30 uur.

Het Drierivierenpunt, Baanhoekbrug, de Merwedebrug, de Zwijndrechtse brug en de brug over de Noord worden op verschillende manieren verlicht met een link naar de historische Elizabethsvloed. Ieder met hun eigen verhaal en met superzuinig licht. Op de plekken die de regio letterlijk verbindt. Een waar lichtspektakel.

Meer over Spotlights On www.spotlightson.nl