De samenwerking is bekrachtigd. Van links naar rechts: Jan van den Bos (Inspecteur-Generaal ILT), John Frijters (Inspecteur Rotterdam), Hugo van Diessen (Inspecteur Rotterdam), René de Vries (Havenmeester Rotterdam), Sjors Oenen (Inspecteur Amsterdam), Milembe Mateyo (Havenmeester Amsterdam) en Emiel Koelhuis (Inspecteur Amsterdam).

De Rotterdamse en Amsterdamse havenbedrijven gaan meer inspecties uitvoeren voor een schonere zee. Ze doen dit in samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Komend jaar worden extra inspecteurs van de havenbedrijven opgeleid om specifieke voorwas- en zwavelinspecties te doen. Ze gaan onder meer controleren of tankschepen de regels op het gebied van voorwassen (pre-washes) van ladingtanks naleven. Deze inspecties worden al langer door het havenbedrijf Rotterdam gedaan, maar nu zijn ook in Amsterdam inspecteurs hiervoor opgeleid. Inspecteur-generaal van de ILT Jan van den Bos: ,,Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ons mariene milieu. De ILT houdt toezicht op de nationale en internationale milieuregels en kan de oren en ogen van de inspecteurs van onze grote havens hierbij goed gebruiken. Zo nemen we samen de verantwoordelijkheid voor schonere schepen en havens en een gezonde leefomgeving.’’

Schonere zee
De drie deelnemende partijen werken al tien jaar nauw samen om de regels uit de Wet Voorkoming verontreiniging door Schepen (WVvS) te handhaven. De samenwerking verlaagt de toezichtlast voor rederijen én verbetert de inspecties. De intensivering van de samenwerking richt zich op nog meer informatie- en risicogestuurde werkwijzen en op onderwerpen die de bescherming van het zeemilieu ten goede komen. Denk aan nieuwe wetgeving rond het afgeven van waswater van paraffine-achtige stoffen en aan toezicht op schone scheepsdekken van schepen die laden en lossen in de haven zoals bij Tata Steel.
Ook de nieuwe Europese richtlijnen over toezicht op scheepsafval en het zwavelgehalte in scheepsbrandstof worden door de havenbedrijven mede uitgevoerd. Ze gaan schepen risico-gestuurd selecteren voor inspecties en registreren de resultaten voortaan in een centrale Europese database.
Op de langere termijn kijken de havenbedrijven en de inspectie naar uitbreiding van de samenwerking op het gebied van de Wet vervoer gevaarlijk stoffen (Wvgs).