Het Fonds voor de Rijn- en Binnenscheepvaart (FRB) heeft de gids ‘De binnenscheepvaart terug op de kaart’ gelanceerd. Daarin staat een duidelijk overzicht van de belangrijkste maatregelen waarop binnenvaartondernemers beroep kunnen doen. Bovendien zijn er extra subsidies die het FRB er sinds 1 juli aan toevoegt.

Matthias Vanheerentals

De sociale partners willen de binnenscheepvaart terug op de kaart zetten met de gids. En het beroep, waar zoals in vele andere sectoren een sterk tekort aan arbeidskrachten is, meer bekendheid en aantrekkingskracht geven. Er is een uitvoerig overzicht opgenomen van tussenkomsten waarop binnenvaartondernemers aanspraak kunnen maken. ,,Naast alle bestaande federale en gewestelijke maatregelen zorgde het Fonds onder meer al voor de specifieke fiscale korting voor de systeemvaart. Als toetje lanceert de sector nu twee nieuwe incentives, die aanvullend zijn sinds 1 juli’’, zegt Jacques Kerkhof, federaal secretaris bij de Belgische Transportbond BTB. ,,Bedrijven die uitbreiden, krijgen bij aanwerving van de zevende tot en met de twaalfde werknemer een loonsubsidie van 750 euro per kwartaal en dit gedurende twee jaar.’’

Nieuwe premie
Verder is er een nieuwe premie voor werkgevers die afgestudeerden van de binnenvaartopleidingen aanwerven in België, zoals De Scheepvaartschool in Antwerpen. ,,Concreet gaat het over maar liefst 3000 euro per jaar, voor de twee jaar na aanwerving’’, zegt Kerkhof. ,,In de loop van de voorbije jaren heeft de federale regering met de taxshift de verschuldigde patronale bijdragen voor de sociale zekerheid sterk verlaagd, dit ter ondersteuning van de tewerkstelling. Dit gebeurde in een aantal stappen: het basistarief verschuldigd voor de sociale zekerheid werd vanaf 2019 stelselmatig verlaagd van 32,40 naar nu 25 procent. Dat is een daling van 7,4 procent van de arbeidskosten. Daarnaast is er een hele resem maatregelen waar Belgische ondernemers, vooral de middelgrote bedrijven, gebruik van kunnen maken die de arbeidskosten aanzienlijk drukken, niet enkel bij aanwerving of opleiding.”

Jacques Kerkhof: ,,Bij een herinvlagging kunnen ze aanspraak op subsidies.’’

Personeelstekort
De brochure kaart ook het schrijnend tekort aan personeel en zeker bijkomend in de binnenvaart het gebrek aan doorstroom naar hogere functies. Er zijn er voor dit laatste heel wat oorzaken. ,,In de loop der jaren vlagden veel Belgische ondernemers hun personeel uit naar het buitenland, vooral naar Groothertogdom Luxemburg maar ook naar andere landen’’, zegt Jacques Kerkhof. ,,Dit omdat het goedkoper zou zijn. Maar houden zij hierbij wel rekening met kosten voor oprichten van een kantoor ter plaatse en de verplaatsingskosten? Bij een herinvlagging kunnen ze aanspraak op subsidies.’’
,,Ook in de passagiersvaart zijn er bedrijven die hun personeel wel in België inschrijven, maar dan ten onrechte onder een ander paritair comité dan dat van de binnenvaart, zoals bijvoorbeeld horeca en toeristische attracties. Ook omdat dit goedkoper lijkt. In de gids wordt aangetoond dat dit niet het geval is. Doordat heel wat grotere bedrijven omwille van de loonkost in het verleden zijn uitgevlagd, is de sector minder bekend en is er ook minder instroom geweest.’’

Stroef
De brochure legt nog andere pijnpunten bloot. Het ondersteunend beleid op het vlak van opleidingen en onderwijs op maat laat vaak te wensen over en loopt erg stroef, vindt Jacques Kerkhof. ,,Het beroep en de sector is minder bekend en bijgevolg is er geen of weinig instroom in ons land. Voor de lagere functies van matroos wordt er vaak personeel in het buitenland aangeworven, maar doorstroom naar hogere functies zoals deze van kapitein blijken in de praktijk erg moeizaam.’’ ,,Ten slotte hadden bepaalde delen van de binnenvaartsector zoals de passagiersvaart, de dagvaarten en stadsrondvaarten erg te lijden onder de coronacrisis en werden zij bovendien vaak vergeten wanneer er maatregelen werden gemaakt om zwaar getroffen sectoren zoals de evenement- en cultuursector te ondersteunen. Ook hier heeft het Fonds getracht, gedurende deze crisis door het toekennen van bijkomende werkloosheidsuitkeringen, maximaal zo veel mogelijk werknemers aan boord te houden in afwachting van betere tijden.’’

Het volledige relanceplan is te vinden op de website van het fonds: https://frb-fri.be/nl/binnenvaart-op-de-kaart