Van Oord, Boskalis, IHC, Damen hebben een gezamenlijke ambitie: ‘Zero Emission Dredging as soos as possible.’ Deze ambitie vraagt om een gestructureerde innovatie roodmap met projecten waarin bedrijven, onderwijs en overheid samenwerken. De bedrijven onderzoeken momenteel of dit kan in de vorm van een structurele strategische samenwerking.

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en steeds grotere urbanisatie bij kustgebieden vereist bescherming. Delta Technologie biedt hiervoor belangrijke oplossingen. Samenwerking en open innovatie maken het mogelijk om sectorbreed nieuwe kennis en technologie toe te passen. Het idee is dit te doen in de vorm van een meerjarige strategische samenwerking. Deze aanpak zorgt voor meer slagkracht, snelheid en het delen van kosten.Komende maanden wordt gewerkt aan een eerste invulling op inhoudelijk en organisatorisch vlak. Uiteraard zal het initiatief zich uitbreiden naar andere stakeholders. Alleen samen kunnen we de uitdagingen van de toekomst aan. Meer weten of aansluiten? Neem contact op met Business Developer Delta Technology Arjen de Jong via arjen@dealdrechtcities.nl.