In 2024 moeten al tien schepen op waterstof varen tussen de Rotterdamse haven en Keulen. (foto Havenbedrijf Rotterdam)

Het transport van goederen met binnenvaartschepen op waterstof, op de transportcorridor tussen Rotterdam en Genua, is een stap dichterbij gekomen dankzij een onderzoeksbijdrage vanuit de Europese Commissie.

Het samenwerkingsverband RH2INE met daarin onder andere het Havenbedrijf Rotterdam heeft vanuit een half miljoen euro subsidie gekregen voor verder onderzoek. De provincie Zuid-Holland, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, en de havens van Rotterdam, Duisburg en RheinCargo hadden de aanvraag gedaan. Zij dragen zelf ook een half miljoen bij.

Het doel is in 2024 minimaal tien schepen op waterstof te laten varen op de belangrijkste handelsroutes tussen de Rotterdamse haven en Keulen, de Rijn-Alpencorridor. Drie waterstofvulstations zijn hiervoor nodig langs de route. In de jaren daarna moet dat aantal worden uitgebreid zodat het goederenvervoer tot aan Genua waterstof kan gebruiken. In RH2INE (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) werken een twintigtal partijen samen, waaronder overheden en bedrijven die het gebruik van waterstof mogelijk maken. De Europese subsidie wordt gebruikt voor onderzoek naar geschikte waterstofvulstations, de waterstoftechniek en wetgeving.

De subsidieaanvraag sluit volgens de Europese Commissie aan op de duurzame doelstellingen van Brussel in de zoektocht naar alternatieve brandstoffen en de plannen voor verduurzaming na de corona-crisis. ,,Waterstof maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de toekomstige economie en is voor zwaar transport op langere afstanden een van de oplossingen voor schoner vervoer’’, vertelt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen van verkeer en vervoer. ,,Om dit voor elkaar te krijgen heb je elkaar nodig. Ik ben trots op de partijen die zich hebben aangesloten, betrokken bij onder meer productie, distributie en afname.’’

,,We zijn erg blij met de positieve beslissing over de grensoverschrijdende promotie van waterstoftechnologie. Dit toont aan dat we met ons RH2INE-programma de goede kant opgaan om het goederenvervoer klimaatvriendelijker te maken’’, stelt minister Andres Pinkwart van innovatie en energie in Noordrijn-Westfalen. ,,De waterstofmarkt van de toekomst zal internationaal verbonden moeten zijn.’’