De Economische Barometer van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie geeft de belangrijkste uitkomsten van een enquête onder NMT-leden over het reilen en het zeilen van de sector. Daaruit valt op te maken dat de maritieme maakindustrie te kampen heeft met productiebelemmeringen en een significant aantal ondernemers meldt dat de winstgevendheid is afgenomen. Gelukkig is de stemming positief met betrekking tot het komende kwartaal.

De respons op de eerste barometer is gebruikt als inventarisatie van de huidige situatie in de maritieme maakindustrie en de resultaten worden meegenomen als referentie voor toekomstig onderzoek, een echte nulmeting dus. NMT gaat elk kwartaal onder de leden peilen wat de stemming is, waardoor uiteindelijk trends kunnen worden vastgesteld. De uitkomsten van de barometer zijn  bedoeld om leden te informeren en voor ondersteuning bij onze contacten bij de overheid.