CapeOmega en Neptune Energy hebben NoordKaap aangekondigd, een projectconcept voor een grensoverschrijdende CO2-opslagoplossing voor industriële emittenten in heel Europa. Deze oplossing maakt rechtstreekse injecties op offshore locaties en lossen via een terminal mogelijk.

RWE heeft een intentieverklaring getekend met zowel CapeOmega als Neptune Energy om via dit concept de mogelijkheid te onderzoeken om groene CO2 van hun biomassacentrale in de Eemshaven te verschepen voor offshore-opslag in de Nederlandse Noordzee.

NoordKaap kijkt naar een netwerkgebaseerde benadering van Carbon Capture & Storage (CCS) via maritiem transport. Dit kan een cruciale bijdrage leveren aan de Nederlandse, Noorse en Europese klimaat- en energiedoelstellingen. Het project onderzoekt – naast de Eemshaven regio in Nederland – ook kansen voor industriële clusters in Duitsland, België, Scandinavië en Noord-Frankrijk. NoordKaap voorziet in ondergrondse CO2-opslaglocaties voor de kust van Nederland en Noorwegen. Het concept wordt ondersteund door haar partners Groningen Seaport, KNCC, Vopak en Return Carbon en zal naar verwachting in 2028 operationeel zijn.