Tijdens de Offshore Energy 2021 is DecomMissionBlue gelanceerd. DecomMissionBlue is een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen uit de offshore sector die zich vanuit een gedeelde ambitie inzetten voor een efficiënte, snelle en vooral duurzame manier van decommissioning en recycling van offshore installaties en grote maritieme objecten.

Jurgen Treffers, CFO Koole Contractors, partner van DecomMissionBlue: “Decommissioning is een toevoeging voor de Amsterdamse haven. Alles wat betreft de circulaire economie en afvalverwerking is hier aanwezig. Door samen te werken kunnen we een totaalpakket aan oplossingen bieden. In het complete proces en door de gehele keten. Van inventarisatie tot hergebruik en van oil major tot staalverwerker. Dus een duurzame gesloten cirkel in een gebied dat slechts 10 mijl groot is.”

De komende decennia zullen honderden objecten en installaties op zee, variërend van platforms tot schepen en windturbines, het einde van hun levenscyclus bereiken. De regio Amsterdam-IJmuiden wil haar verantwoordelijkheid nemen. DecomMissionBlue doet actief mee aan de uitdaging om steeds slimmere, betere en duurzamere manieren te vinden om grote maritieme objecten & offshore installaties te ontmantelen en te recyclen. Met als resultaat een schone Noordzee.

Ontmantelingspartners
DecomMissionBlue is gefaciliteerd door Amsterdam IJmuiden Offshore Ports (AYOP) en gestart door AYOP-leden die de gehele waardeketen vertegenwoordigen: BK Ingenieurs, Boskalis Nederland, Building Careers, Koole Contractors/Decom Amsterdam, Mammoet, Port of Amsterdam, Reym, Seafox, Tata Steel en Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken.

Minimale voetafdruk
Niet helemaal uit het niks. Immers, onlangs is achter de nieuwe zeesluis een nieuwe werf door Koole Contractors geopend die uitgerust is om getijvrij en dus tijdbesparend te werken. Met de centrale ligging van deze nieuwe werf is DecomMissionBlue in staat om alle materialen binnen een straal van 10 mijl te ontmantelen en te verwerken. De uitstoot en de ecologische voetafdruk van het proces wordt hiermee tot een minimum beperkt.

Allard Klinkers, Commercial Manager Port of Amsterdam: “Alle bedrijven die je voor een duurzame decommissioning nodig hebt, bevinden zich in een straal van 10 mijl, zijn gecertificeerd én hebben ervaring met grote projecten. Daarnaast is de zeesluis verbreed van 50 naar 70 meter, en zijn de logistiek en het achterland meer dan prima. Alles kan worden afgevoerd via de verbonden waterwegen, wat een reductie van het wegtransport en dus CO2- en stikstofuitstoot oplevert.”

Focus op innovatie
Door actief kennis te delen, met elkaar en met stakeholders, houden DecomMissionBlue-partners elkaar gefocust op de gezamenlijke missie om processen en infrastructuur te blijven vernieuwen en toe te werken naar een meer duurzame, circulaire en efficiëntere decommissioning. Het bouwen aan een circulaire economie is een belangrijke doelstelling van de regio Amsterdam-IJmuiden. Het recyclen van materialen en hergebruiken van hulpbronnen is daarom een ​​belangrijk aandachtspunt in elk ontmantelingsproject.

Eén aanspreekpunt
DecomMissionBlue creëert op maat gemaakte tijd- en kostenefficiënte decommissioningoplossingen. Gecoördineerd door één aanspreekpunt, dat zorgt voor alle benodigde certificeringen, veiligheids- en kwaliteitseisen die gelden voor de ontmantelingsindustrie.