Het E18-A-platform van Wintershall Noordzee.

De olie- en gasmaatschappijen die actief zijn op de zuidelijke Noordzee houden zich vast aan een brief van de minister van Economische Zaken van 31 mei 2018, waarin hij vaststelde: ‘Gaswinning in ons eigen land is, mits veilig, beter dan importeren. Dat is beter voor het klimaat, de werkgelegenheid en de economie.’ Sinds kort gooit de stikstofproblematiek echter roet in het eten.

Jan van de Nes

Wintershall Noordzee (Rijswijk), een joint venture van Wintershall Dea en Gazprom, is inmiddels begonnen met de gasproductie vanuit het Sillimanite-veld in de zuidelijke Noordzee. Dit strekt zich uit over de continentale platten van het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ongeveer 200 kilometer voor de kust van Den Helder.
Wintershall Noordzee heeft daar voor de tweede keer de verblijven op het eerder buiten gebruik gestelde E18-A-platform gerecycled. Naast Sillimanite is Wintershall Noordzee van plan verder te investeren in activiteiten in de zuidelijke Noordzee, in een gevarieerd pijplijnproject en met een olieveld op het Nederlandse continentale plat. Dit betreft de velden Rembrandt en Vermeer. Eind 2020 volgt een definitieve investeringsbeslissing.
Op Vermeer zal een geïntegreerd platform voor putten, procesinstallaties, utiliteitsvoorzieningen en woonruimten bovenop een onderzeese opslagtank worden gebouwd, plus een losinstallatie voor olie-export met shuttletankers. Voor Rembrandt is een onbemand productieplatform met minimale voorzieningen gepland.

Stikstof
Tegelijkertijd verkeert collega exploitatiemaatschappij Neptune Energy (Zoetermeer) in een onzekere situatie. Ook dit bedrijf houdt zich vast aan genoemde brief van minister Wiebes, maar de nieuwe regels omtrent stikstof houden booractiviteiten tegen. Directeur Lex de Groot liet via de pers weten: ,,Neptune wil dit jaar twee tot drie boringen doen. Een enkele boring kost circa 25 miljoen euro. Daarbij is het onzeker of je winbare reserves vindt. Maar het gebeurt niet.’’
Sinds de uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot heeft Neptune geen milieuvergunning meer gekregen. De uitstoot van stikstof van een boorplatform kan wel worden beperkt, maar alleen met kostbare aanpassingen. Met het invliegen van bemanningen kom je sowieso boven de nul-emissiegrens.
Daarnaast wordt het bedrijf gehinderd door de investeringsaftrek, zegt De Groot. Exploratie is duur op de Nederlandse Noordzee. In mei 2018 kondigde minister Wiebes een verhoging van de investeringsaftrek aan voor nieuwe investeringen in opsporing en winning van gas op de Noordzee. Maar ook daar is nog niets van terecht gekomen.