Dinsdag 7 december is de 105 m sleephopperzuiger met bouwnummer 348 te water gelaten bij Thecla Bodewes Shipyards in Kampen. Dit energie-efficiënte baggerschip is de tweede sleephopperzuiger op rij dat de werf bouwt voor De Hoop Terneuzen BV.

Verminderde ecologische voetafdruk door energie-efficiëntie
Het moderne baggerschip is uitgerust met een slim dieselelektrisch systeem, ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen Thecla Bodewes Shipyards en D&A Electric, dat de energievoorziening voor het varen, baggeren en lossen van het schip efficiënt reguleert. Naast een slim en stabiel powermanagement, zorgt het gebruik van de E-prop® elektrische voortstuwing voor een verhoging van het algehele schroefrendement tijdens baggeren, varen en manoeuvreren, waardoor het energie- en brandstofverbruik wordt geoptimaliseerd en de emissies van het schip sterk worden verminderd. De rompvorm is geoptimaliseerd voor varen met zowel geladen als onbeladen diepgang door middel van een Computional Fluid Dynamics calculaties. De sleephopperzuiger is – net als het succesvolle zusterschip Anchorage dat vorig jaar aan De Hoop Terneuzen werd opgeleverd – door toepassing van deze duurzame voortstuwingstechniek klaar voor de toekomst.

Speciaal ontwikkeld los- en laadsysteem
Het baggerschip is ontworpen en gebouwd om zand uit de Noordzee te winnen waarna het als grondstof in de betonindustrie en de wegen- en huizenbouw wordt toegepast. Het schip is uitgerust met twee grote open ruimen, de hoppers. Hiermee kunnen verschillende mengsels worden geladen. Deze hoppers worden op de Noordzee, ca 25 km uit de kust, volgezogen met een zandpomp en een sleepkop die over de bodem sleept als een soort stofzuiger.

Als de hopper vol zit, slaat men het zand uit het grote baggerschip over in binnenvaartschepen. Hiervoor is een speciale natlosinstallatie ontworpen en gebouwd. Om het zand uit de hoppers te krijgen wordt het zand “geweld” ofwel vloeibaar gemaakt vanuit de bodem via drainagebuizen die in de bodem van het ruim zijn geïntegreerd. Twee speciale elektrisch aangedreven dubbelwandige zandpompen zuigen het drijfzand van onderuit het ruim op en pompen het via een hydraulisch manipuleerbare laad arm in het ruim van de naast het zeeschip aangemeerde binnenvaartschip. Het opgezogen (drijf)zand is zo geconcentreerd dat er amper water vanuit het laadruim van het binnenvaartschip overboord gepompt hoeft te worden.

Als het ruim bijna leeg is staat er ook nog een manipuleerbaar waterkanon klaar om de laatste achtergebleven resten zand uit de hoeken los te spuiten zodat ook dat nog in het binnenvaarschip geladen kan worden.

Bijzonder is dat de laadarm de beweging van het binnenvaartschip kan volgen. Omdat tijdens het laden het binnenvaartschip steeds dieper komt te liggen en de hopperzuiger steeds minder diep, hoeft de schipper niets te doen en kan de lading snel en efficiënt worden overgeslagen zodat de hopperzuiger de volgende reis kan beginnen zonder in de haven te zijn geweest.

BN348 heeft een lengte van 105,90 meter, is 15,85 meter breed en heeft een diepgang van 6,94 meter. Aan boord is een ruime en comfortabele accommodatie voor 14 bemanningsleden.

Volledig Nederlandse bouw
Het moderne, intelligente baggerschip is volledig in Nederland gebouwd in samenwerking met Nederlandse toeleveranciers. Het schip is net als zusterschip Anchorage ontworpen door Barkmeijer Shipyards – onderdeel van de Thecla Bodewes Shipyards groep en gebouwd bij Thecla Bodewes Shipyards in Kampen. Opdrachtgever De Hoop Terneuzen BV is een belangrijke totaalleverancier van producten en diensten voor de bouw in Nederland en België (www.dehoop.nl).
De komende maanden zal het baggerschip verder in bedrijf worden gesteld. Na de proefvaart en oplevering zal het schip in het voorjaar van 2022 de vloot van De Hoop Terneuzen gaan versterken.

Gebouwd met meer dan driehonderd jaar ervaring
Barkmeijer Shipyards en Thecla Bodewes Shipyards hebben samen meer dan 300 jaar scheepsbouwervaring. Deze kennis en ervaring wordt succesvol ingezet voor de ontwikkeling en bouw van een mooie range aan producten: baggerschepen, short-sea schepen en robuuste laagwater oplossingen zoals de succesvolle serie duwboten voor Europese en Zuid-Amerikaanse binnenwateren. Het succes van dit project is in het bijzonder mogelijk gemaakt dankzij de nauwe samenwerking en het vertrouwen tussen De Hoop Terneuzen, Thecla Bodewes Shipyards en alle betrokken partners.