Uit een grootschalig onderzoek van Motivaction blijkt dat 18% van de werkgevers in de industrie, bouw en logistiek meer geld besteed aan ontwikkeling van medewerkers dan bij de start van de Coronacrisis. Dit in tegenstelling tot de overheid waarbij 69% van de HR-professionals aangeeft dat hun leerbudget nu even groot is als voor deze crisis. De zakelijke dienstverlening geeft een tegenovergestelde trend aan, hier is bij 36% van de bedrijven het leerbudget gekrompen.

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid
In een groot deel van 2020 gingen verschillende landen overal ter wereld op slot. Dit had ook zijn weerslag op de branches die actief zijn binnen de haven en industrie. De vitale beroepen binnen de logistieke branches zijn zwaar belast om deze processen doorgang te laten vinden. Corona heeft duidelijk een positieve impuls gegeven op het meer toekomstgericht bezig zijn. ‘Het is nu nog belangrijker om te onderzoeken welke competenties en vaardigheden aangescherpt moeten worden zodat werkgevers de toekomst vol vertrouwen aan kunnen. Om- en bijscholing maakt mensen duurzaam inzetbaar en is essentieel voor de continuïteit van het bedrijfsleven. Het gaat niet alleen om het ontdekken van verborgen talent, het heeft ook te maken met de kwaliteiten van mensen en de mate waarin ze de regie pakken om deze kwaliteiten verder te ontwikkelen en in te zetten.’ aldus Harold Joëls (oprichter van Watertalent Academy, red.).

Opleidingen en persoonlijke ontwikkelingen bieden medewerkers meer perspectief in een onzekere arbeidsmarkt, die – onder druk van de coronacrisis – voortdurend verandert. Bijna de helft (42%) van de medewerkers kan een beroep doen op een persoonlijk leerbudget, 23% hiervan kan hier ook zelf over beschikken.

We leren anders
Deze crisis heeft naast een substantiële verhoging van de leerbudgetten ook gezorgd voor een andere manier van leren. 2020 heeft door Covid-19 de overgang van klassikaal naar online leren versneld. ‘Ook de tussenvorm van klassikaal en online, in vaktermen ‘blended’ genoemd, is een blijver’ geeft Joëls aan. ‘Blended’ is dé leervorm waar we binnen onze 24/7haven- economie op verder moeten bouwen’. Die leervorm is qua populariteit gestegen van 16% (vóór Corona) naar 28% op dit moment. De verwachting van de ondervraagde HR-professionals is dat een hybride aanpak het leerlandschap blijft domineren, ook in de toekomst.