Betreft: Opheffen tijdelijke ankergebieden rede IJmuiden
Waar: IJmuiden
Wanneer: 1 januari 2021

Door een groot aanbod van schepen voor de ankergebieden 6, 7 en 8 op de rede van IJmuiden, werden op 8 juni 2020 tijdelijk ankergebied A en ankergebied B in gebruik genomen.
Momenteel is de capaciteit in de reguliere ankergebieden weer voldoende. Daarom worden deze tijdelijke ankergebieden met ingang van 1 januari 2021 weer opgeheven.
Basijn 22/2020 wordt per 1 januari 2021 ingetrokken.

_____________________________________________

Subject: Temporary anchorages IJmuiden Roads will be taken out of use
Location: IJmuiden
Date: January 1st 2021

Temporary anchorage areas A and B were established on 8 June 2020 due to the large number of ships using anchorage areas 6, 7 and 8 on the IJmuiden Roads.
Because the regular anchorage areas have sufficient capacity again, the temporary anchorage areas will be taken out of use as from 1 January 2021.
Announcement No. 22/2020 will be cancelled on 1 January 2021.