De Balder blijft digitaal te bezoeken. (foto Hans Bakker)

Dankzij een gift van 24 duizend euro van de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) wordt het toch het mogelijk om in deze tijd van corona en beperkingen, de zeillogger de Balder te bezoeken in Vlaardingen.

De gelijknamige stichting gaat met het geld een digitaal bezoek aan het schip mogelijk maken. SMF stelde deze zomer 350 duizend extra beschikbaar ter ondersteuning van creatieve oplossingen voor problemen veroorzaakt door de coronacrisis. De Balder kan nu geen rondleidingen en rondvaarten houden.
Het schip ligt afgemeerd voor museum Vlaardingen en is in 1912 gebouwd op de scheepswerf van A. de Jong. Het is jarenlang gebruikt als vissersschip voor de haringvisserij. Van 1962 tot 1976 deed het dienst als onderwijsschip voor de Visserijschool in Scheveningen. In 1976 kocht het Scheepvaartmuseum in Amsterdam het aan. Een ingrijpende verbouwing volgde waarbij de logger zoveel mogelijk in originele staat werd teruggebracht. In 2006 kreeg Museum Vlaardingen het schip in eigendom. De Balder heeft een geklonken stalen casco en dek. Het dek is voorzien van een houten afwerklaag en ingericht met voor de visserij specifieke attributen. Op het achterschip bevindt zich de sloep en achterkajuit. Op het voorschip is het vooronder (bemanningsverblijf) met kombuis en kooien.
,,We zijn zeer blij met het geld. Om het verhaal van de VL 92 Balder te kunnen vertellen, gaan wij een virtueel bezoek aan het schip mogelijk maken onder de noemer: Beleef de VL 92 Balder’’, zegt Hans Bakker van de stichting. ,,Jaarlijks bezoeken honderden schoolkinderen het schip. Ook kan in Museum Vlaardingen een station worden geïnstalleerd waarmee bezoekers geïnformeerd worden over de Balder en hopelijk (in de toekomst) een echt bezoek gaan brengen aan het schip. Zolang het schip niet of slechts beperkt toegankelijk is, kunnen rondleiders van de Balder in het museum de tour van verdere en informatie voorzien.’’