De brug ligt op zijn plaats. (foto Danny Cornelissen)

Begin april is de 177 meter lange spoorbrug over de Rozenburgsesluis in Rotterdam geplaatst. De brug vormt een belangrijk onderdeel van het Theemswegtracé, een ruim vier kilometer lang nieuw traject van de havenspoorlijn. In mei wordt de andere stalen boogbrug geplaatst.

De brug bevat 4500 ton staal, is 30 meter hoog en biedt met een breedte van 20 meter genoeg ruimte voor een dubbelspoor. Het Theemswegtracé is een 300 miljoen euro kostende oplossing voor de problematiek van de Calandbrug bij Rozenburg.
Deze stalen hefbrug voor trein- en wegverkeer in het Rotterdamse havengebied is de verbindende schakel in de Betuweroute naar het Europese achterland. Voor de zeescheepvaart vormt de hefbrug de toegang tot de Brittanniëhaven. ,,Het Theemswegtracé past in het beleid van het Havenbedrijf om de achterlandverbindingen te verduurzamen en het spoor-, weg- en scheepvaartverkeer efficiënter te maken. Door de groei van het spoorvervoer en de toename van het zeescheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven voorziet het Havenbedrijf een capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer. De aanleg van het Theemswegtracé lost dit op’’, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Naar verwachting rijdt eind 2021 de eerste trein over het Theemswegtracé.